PISMO ŽUMBERAČKIH SVEĆENIKA VJERNICIMA POVODOM GODINE OBITELJI

PISMO ŽUMBERAČKIH SVEĆENIKA VJERNICIMA POVODOM GODINE OBITELJI

PISMO ŽUMBERAČKIH SVEĆENIKA VJERNICIMA POVODOM GODINE OBITELJI

Draga braćo i sestre,

na početku 2017. godine koja je posvećena obitelji molimo Gospoda da spusti svoj blagoslov na sve naše obitelji kako u Žumberku tako i u gradovima gdje žive mnogi naši vjernici. Mi svećenici radosno ispunjavamo svoju pastirsku zadaću brinući za stalni duhovni rast svih naših obitelji. Kao što župnici imaju obvezu brinuti za duhovni rast župne zajednice tako svaki otac i majka imaju zadatak odgovorno ispunjavati svoje poslanje u obitelji. Da bi svoju djecu odgajali u vjeri sami roditelji moraju biti poučeni u vjerskim istinama. Ne možemo se oteti dojmu kako su u naše vrijeme negativne posljedice određenih društvenih kretanja izravno povezane sa ugrožavanjem naravnog braka i obitelji. Zato je potrebno obitelj staviti u središte našeg djelovanja, što napose činimo u ovoj godini. Crkva pred nas stavlja konkretni zadatak da se u ovoj godini više vremena posveti svojoj obitelji i bližnjima. Posvećujući vrijeme obitelji zapravo se postiže toliko potrebni duhovni rast kućne crkve‘. U obitelji se sjedinjuju srca muža i žene i iz tog sjedinjenja ljubavi rađa se novi život. Sveti Ivan Pavao zapisao je kako je obitelj svetište života i kolijevka života(Apostolska pobudnica Otkupiteljev čuvar, Rim, 1989.). Obitelj je dakle prožeta svezom ljubavi i ukoliko je ta sveza jaka ništa nas ne može ugroziti. Ova godina posvećena obiteljima želi donijeti zraku upravo te ljubavi u svaki dom i u svaku osamljenu dušu. Želimo da ljubav bude položena u naš svakidašnji život.

Poticaj na bolju komunikaciju unutar obitelji

Komunikacija sa članovima naših obitelji temeljni je preduvjet za postizanje duhovnog napretka. Ako nema iskrene komunikacije i dijaloga ne može biti napretka. Zato ne smijemo olako prelaziti preko problematike komunikacije unutar obitelji. Komunikacija rađa dubljim međusobnim povjerenjem. Tamo gdje nema komunikacije nema ni međusobnog povjerenja. Međusobni dijalog nadopunjava naš život i potiče nas na činjenje dobra prema bližnjima. Vjernike mora voditi misao kako se uvijek može više duhovno napredovati, u smislu izgrađivanja boljih međuobiteljskih odnosa, ukoliko postoji iskreni dijalog.

Danas nam svijet nudi svašta ali ne zaboravljajmo da mi ipak sami svojevoljno biramo što ćemo prihvatiti. Ukoliko izabiremo život bez komunikacije sami činimo štetu svojoj obitelji. Kroz dijalog svaki član obitelji postiže osjećaj prihvaćenosti i vrijednosti što pojedinca ispunjava dubokom unutrašnjom radošću. Crkva u ovoj Godini obitelji napose preporuča i zajednička druženja obitelji u prirodi našeg Žumberka i provođenje vremena u zajedništvu. Osobitu pažnju u komunikaciji potrebno je ove godine posvetiti oboljelim članovima obitelji. Oni zaslužuju našu posebnu skrb. Molimo Gospoda da nam svima udjeli snage i strpljenja da možemo pomoći našim bližnjima koji pate od raznih bolesti. Braćo i sestre, neka ova Godina obitelji bude prepoznata kao osobito vrijeme kada dominira u našim odnosima jezik ljubavi.

Obiteljska molitva pa makar i kratka ima svoj učinak

U Godini obitelji potrebno je ciljano izdvojiti vrijeme za obiteljsku molitvu, pa makar i veoma kratku. Svaka pa i najkraća molitva ima svoj učinak. Uz komunikaciju i molitva je važna za unapređenje unutar obiteljskih odnosa. Crkva nas potiče da “molimo za ozdravljenje i unaprjeđenje odnosa unutar svojih obitelji”. Moramo si posvijestiti važnost zajedničke molitve koja je kroz tolika stoljeća bila prisutna u našim žumberačkim obiteljima u vidu molitve Slave Božje. Obitelj koja zajednički moli najbolje svjedoći svoje kršćanstvo. U ovoj Godini neka na osobiti način roditelji mole za svoju djecu, a djeca neka upućuju molitve Gospodu za svoje roditelje. Molimo na osobiti način i za preminule članove naših obitelji. To je stara žumberačka tradicija da se uz obiteljski stol u molitvi prisjećamo dragih pokojnika. Predaja naših pradjedova potiče nas da ne zaboravljamo moliti za one koji nam podariše život. Njima u molitvi iskazujemo zahvalnost za dar života. Molitva lijeći obiteljske rane koje toliko puta nanose čovjeku duševnu bol i neželjeni nemir. Znajmo da je molitva duhovni sadržaj koji svakodnevno hrani našu dušu. Bez te hrane čovjek ostaje gladan u svom duhovnom životu. Crkva jeveoma svjesna i duboke dimenzije društvenih utjecaja na kršćansku obitelj. Stoga preporuča ustrajnost u vjeri i dosljednost u održavanju crkvenih tradicija.

Međusobna solidarnost i pomoć

Crkva u ovoj Godini obitelji potiče na još zauzetiju pomoć unutar obitelji. Želja koračati svijetom i živjeti u odnosu s Bogom i svojom obitelji lakše je i smislenije kada znamo da smo blagoslovljeni kako od Boga tako i od svojih bližnjih. Unutar obitelji važna je dobrohotna razmjena misli i uzajamno savjetovanje koje vodi konkretnoj pomoći. Tu je napose važna uloga oca koji nikada ne razara obitelj već učvršćuje njezino jedinstvo i postojanost (Familiaris consortio, 25). Međusobna solidarnost i pomoć zaustavlja toliko opasno otuđenje unutar obitelji. Emocionalna potpora svakom članu obitelji dragocjeni je dar koji ispunjava dušu. Svatko do nas u ovoj Godini može drugome pružiti više emocionalne potpore. Učinimo to bez straha i bilo kakve zadrške. Ako negdje nedostaje bliskosti ispravimo to u ovoj Godini obitelji. Od obitelji kreće i promjena u društvu. Ne kaže se uzalud kakva je obitelj takvo je i sve društvo. Posebnu pažnju u obiteljskoj godini posvetimo i najmanjima. Ne zaboravimo riječi pape Franje koji je za djecu kazao kako su oni žive stijene obitelji. Draga braćo i sestre malenima posvetimo posebnu pažnju.

Potičemo vas na pobožnost prema Svetoj Obitelji

Mir, blagoslov, zajedništvo i puna kuća radosnih ljudi, to je bila slika žumberačke obitelji dok je lik Svete Obitelji stajao na počasnom mjestu u kutu iznad obiteljskog stola. Želimo u ovoj Godini vratiti lik Svete Obitelji u svaku našu kuću. Ikona Svete Obitelji treba nas na vidljivi način podsjetiti kako se moramo vratiti obiteljskim vrijednostima. Potičemo Vas dragi vjernici da se u zajedništvu obiteljskog doma molite Svetoj Nazaretskoj Obitelji. Zdrava vjernička obitelj koja moli jamac je sigurnosti i stabilnosti društva. Ona je i snaga naše mjesne Crkve.

Zaključimo ovo naše pismo predragim vjernicima molitvom koju zajedno upućujemo Svevišnjemu.

Bože od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče koji si Ljubav i Život, učini molimo Te po zagovoru Svete Nazaretske obitelji, da Crkva među vjernicima plodonosno ove Godine ispuni svoje poslanje u obiteljima i po obiteljima. Amin.

Vaši svećenici