PETRUS ENI – PETAR JE OVDJE

PETRUS ENI – PETAR JE OVDJE

PETRUS ENI – PETAR JE OVDJE
Naša vjera u Isusa iz Nazareta temelji se na svjedočanstvu onih koji su živjeli sa njime u Palestini. Stvarni svjedok Isusova života bio je ribar Simeon sin Ivanov (aramejski: Šmon bar Jona). Taj Simeon živio je u gradiću Betsaidi u blizini Galilejskog jezera. Bavio se ribarstvom zajedno sa svojim bratom Andrijom. Sve do susreta s Isusom iz Nazareta živio je sasvim uobičajenim životom, a onda se zauvijek promijenio njegov život. Isus mu mijenja ime i više nije Simeon već dobiva novo ime Kefa (aramejski) ili grčki Petros. Taj Petar kojeg sveta Evanđelja spominju čak 154 puta vlastitim očima gledao je sve što je Isus činio za vrijeme svog javnog djelovanja. Petar je bio svjedok stvarnog Isusovog života. Nakon svih događaja: Isusove smrti, groba, Uskrsnuća treći dan i Uzašašća na Nebo, svjedok Petar napušta Palestinu i dolazi u Rim gdje će svoj život završiti mučeničkom smrću na križu okrenut glavom prema tlu. Nakon Petrove smrti njegov grob postati će mjesto okupljanja rimske kršćanske zajednice kroz mnoga stoljeća. Kada je papa Franjo zaključujući Godinu vjere na trgu Sv. Petra u Vatikanu velikom mnoštvu pokazao brončanu škrinjicu nitko nije mogao ni slutiti što se u njoj nalazi. Papa se nagnuo i s najvećim poštovanjem i poniznošću poljubio brončanu škrinjicu. Bio je to moćnik sa zemnim ostacima apostola Petra – baš onog ribara Simeona iz Betsaide koji je Isusa pratio kao njegov učenik. Osam malih kostiju Apostolskog prvaka prvi su puta pokazane svijetu. Kosti su to onoga koji je hodao po vodi prema Isusu dok nije posumnjao. Kosti su to onoga koji je Gospoda u svojoj nagloj naravi branio mačem u Getsemanskom vrtu. Kosti su to onoga koji je zatajio, ali i svoj život položio za Učitelja. U strogoj tajnosti četrdesetih godina XX. stoljeća po nalogu tadašnjeg pape vršena su iskapanja ispod bazilike sv. Petra u Rimu. Tom je prilikom otkriven Petrov grob s jednostavnim natpisom: PETRUS ENI (Petar je ovdje). Papa Pavao VI. nakon određenog vremena potvrdio je da kosti pripadaju Apostolskom prvaku. Samo rijetki znaju koji je to detalj po kojemu je papa utvrdio autentičnost Petrovih kostiju i zaista je zanimljiv. Uistinu Gospod se u svom promislu uvijek koristi posebnim znakovima kojima potvrđuje Istinu. Na ovom primjeru razumijemo što znače one riječi: On (Sveti Duh) će vas poučavati u Istini. Tumačenje te Istine pripada onome kome je po apostolskoj predaji povjereno vodstvo Crkve na zemlji. Nakon potvrde autentičnosti izrađen je moćnik u kojem su pohranjeni zemni ostaci onoga koji je svjedočio Isusovom zemaljskom životu. Taj se moćnik s osam komadića Petrovih kostiju danas nalazi u kapeli Apostolske palače u Vatikanu. Na samoj brončanoj škrinjici stoji natpis: “Ex ossibus in Arhibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli putantur” u prijevodu: ” Uzeto od kostiju nađenih u tlu ispod vatikanske bazilike te se pripisuju svetom Petru apostolu”. Sprijeda stoji natpis: ” Ti si Petar i na toj Stijeni sagraditi ću Crkvu svoju” (Mt 16,18). Umirovljeni papa Benedikt XVI., neprikosnoveni teološki autoritet današnjice, koji je i predložio pokazivanje moćnika javnosti u svrhu jačanja vjere kazao je tim povodom slijedeće:” Vjera nije ideja, ni ideologija, nije skup istina ili pak propisa, vjera nije etika i moral, ona je prvenstveno osoba, osoba Isusa Krista koja se u vremenu pojavila, na posve određenom zemljopisnom ozemlju, u onodobnoj Palestini, prije dvije tisuće godina”. Petar čije se kosti danas čuvaju u papinskoj kapeli u Rimu bio je stvarni svjedok života Isusa iz Nazareta.