Papa: Sablazan ranjava srce i uništava nadu

Papa: Sablazan ranjava srce i uništava nadu

Papa: Sablazan ranjava srca i uništava nadu

Sablazni ranjavaju srca te ubijaju nade i snove – o tome je govorio papa Franjo za vrijeme mise slavljene u Domu svete Marte.

Nije moguće da ne dođu sablazni, ponovio je Sveti Otac Isusove riječi iz današnjeg evanđelja, no jao onome po kom dolaze (usp. Lk 17,1-6). Zbog toga je Gospodin upozorio svoje učenike: “Pazite jedan na drugoga!“

– Čuvajte se da ne sablažnjavate. Sablazan je ružna jer nanosi bol, ranjava Božji narod i slabost Božjega naroda, i toliko se često te rane nose kroz čitav život. I ne samo da boli, nego sablazan može i ubiti: ubija nade, snove, obitelji, tolika srca – istaknuo je papa Franjo.

“Pazite jedan na drugoga“ je upozorenje upućeno svima, a posebno vrijedi za one koji se nazivaju kršćanima, no u stvarnosti žive kao pogani. U tome se sastoji sablazan Božjega naroda. Koliko samo kršćana svojim primjerom udaljava ljude, svojom nedosljednošću.

– Nedosljednost kršćana jedno je od najboljih oružja koje đavao koristi kako bi oslabio Božji narod i udaljio ga od Gospodina. Govoriti jedno, a činiti drugo – rekao je Papa.

Ta nedosljednost koja predstavlja sablazan, od nas traži da se danas pitamo: kakva je moja dosljednost života, dosljednost u skladu s Evanđeljem, s Gospodinom? – potaknuo je Sveti Otac prisutne te je potom ponudio dva primjera: jedan kršćanskih poduzetnika koji izbjegavaju porez i iskorištavaju svoje zaposlenike kako bi se obogatili, a drugi je pak onaj Crkvenih pastira koji se ne skrbe o povjerenom im stadu.

Isus nam govori da ne možemo služiti dvojici gospodara, Bogu i novcu, a kada je pastir navezan na novac, onda sablažnjava. Ljudi se sablažnjavaju jer je pastir navezan na novac. Svaki bi se pastir trebao priupitati: kakav je moj odnos prema novcu? Ili pak pastir koji traži kako uznapredovati, taština ga navodi da se uspinje, umjesto da bude blag i ponizan, jer Božji narod daje prednost blagosti i poniznosti. Ili pastir koji se osjeća gospodarom i zapovijeda svima, ponosan, umjesto da bude sluga Božjega naroda.

– Danas je dobar dan da učinimo ispit savjesti pitajući se: sablažnjavam li ili ne? A ako da, na koji način? I tako možemo odgovoriti Gospodinu i približiti mu se malo više – zaključio je Sveti Otac.