Papa primio izaslanstvo Carigradskoga ekumenskog patrijarhata

Papa primio izaslanstvo Carigradskoga ekumenskog patrijarhata

Papa primio izaslanstvo Carigradskoga ekumenskog patrijarhata

Papa je napomenuo kako će se sljedeći susret Odbora za koordinaciju Mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve održati u rujnu u Lerosu, u Grčkoj.

Papa Franjo je podsjetio kako je prošlo je 50 godina od posjeta Pavla VI. Fanaru, u Istanbulu, u srpnju 1967. godine, i posjeta patrijarha Atenagore Rimu, u listopadu iste godine, kada se susreo s izaslanstvom Carigradskoga ekumenskog patrijarhata koje je stiglo u Rim u prigodi tradicionalne razmjene posjeta povodom proslave svetih zaštitnika, Petra i Pavla 29. lipnja u Rimu, i Andrije 30. studenoga u Istanbulu.

– Primjer tih hrabrih i dalekovidnih pastira ohrabruje nas da slijedimo naš put prema punom jedinstvu. Prije pedeset godina ta su dva posjeta bila događaji koji su pobudili golemu radost i zanos kod vjernika u Crkvi u Rimu i u Carigradu, i pridonijeli su tomu da dozrije odluka o odašiljanju izaslanstava u prigodi blagdana njihovih zaštitnika, što činimo i danas – napomenuo je Papa govoreći o Pavlu VI. i patrijarhu Atenagori.

– Ta se tradicija obnavlja i donosi plod; jača u nama želju da se ponovno uspostavi puno zajedništvo između katolika i pravoslavnih, koje već unaprijed iskušavamo u bratskom susretu, u zajedničkoj molitvi i zajedničkom služenju Evanđelju. Ali, riječ je o zajedništvu koje nije istovrsna jednoličnost -,objasnio je Papa govoreći o svetima Petru i Pavlu, glavnim zaštitnicima Crkve u Rimu, koji su ‘različitim stilovima i na različite načine služili Gospodinu, sve do žrtvovanja vlastita života’.

– Još od davnih vremena, Crkva na Istoku i na Zapadu, spomen na mučeništvo Petra i Pavla, ujedinjuje u jedno slavlje. Primjereno je, naime, zajedno slaviti njihovu žrtvu iz ljubavi prema Gospodinu, što je istodobno spomen na jedinstvo u različitosti -, istaknuo je papa Franjo.

– Kako dobro znate, tu dvojicu apostola ikonografija predstavlja u uskom zagrljaju. Proroštvo je to jedinoga crkvenog zajedništva u kojemu opravdane razlike trebaju živjeti zajedno.

Papa je potom spomenuo i nedavni susret u Kairu, kako je rekao s voljenim bratom, ekumenskim patrijarhom Bartolomejom.

– Tada sam još jednom mogao utvrditi veliki sklad u viđenjima nekih izazova koji se tiču života Crkve i suvremenoga svijeta -, istaknuo je papa Franjo te na kraju napomenuo da će se sljedeći susret Odbora za koordinaciju Mješovitoga međunarodnog povjerenstva za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve održati u rujnu u Lerosu, u Grčkoj.

– Želim da taj sastanak, u duhovnom ozračju slušanja Gospodinove volje, i u živoj svijesti puta kojim brojni katolički i pravoslavni vjernici na više strana svijeta već prolaze zajedno, bude bogat dobrim rezultatima za budućnost teološkoga dijaloga -, poželio je na kraju papa Franjo.