Papa Franjo potiče vjernike na ostanak u Bosni i Hercegovini

Papa Franjo potiče vjernike na ostanak u Bosni i Hercegovini

Papa Franjo potiče vjernike na ostanak u Bosni i Hercegovini
Papa Franjo pokazao je živo zanimanje za život Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini, za njezina pastoralna nastojanja, za okolnosti u kojima žive katolici, za ekumenske odnose s drugim kršćanima, za međureligijski dijalog te za društveno-političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine danas su sudjelovali na svečanoj audijenciji sa Svetim Ocem koja je održana u sklopu njihova službenog pohoda „ad limina Apostolorum“ (na apostolske pragove) koji traje od 10. do 17. ožujka.

Na audijenciji su sudjelovali svi biskupi: predsjednik BK BiH i biskup banjolučki mons. dr. Franjo Komarica, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. Ratko Perić, vojni biskup u BiH mons. dr. Tomo Vukšić, pomoćni biskup vrhbosanski mons. dr. Pero Sudar i pomoćni biskup banjolučki mons. dr. Marko Semren.

U svom obraćanju predsjednik Biskupske konferencije BiH biskup Komarica izrazio je duboku zahvalnost na ovom susretu s papom Franjom, te ga pozdravio u ime svih članova Biskupske konferencije BiH, svih svećenika, redovnika i redovnica koji djeluju u četiri nad/biskupije i Vojnom ordinarijatu kao i u ime 420.000 katolika kojima je, kako je rekao, nakon ratnog nasilnog istrebljivanja i poratnog sprečavanja povratka prognanika uspjelo do sada održati se u svojoj zemlji.

Istaknuo je pritom kako je BiH „još uvijek politički, ekonomski, pravno i socijalno nesređena, jer joj se onemogućuje potrebna i sigurna podloga za izgradnju pravednog i dugotrajnog mira u njoj – a time ujedno i u njenom okruženju“.

Biskup Komarica je izrazio zahvalnost Svetoj Stolici, osobito svetom Ivanu Pavlu II. i Benediktu XVI., za njihova višestruka snažna upozorenja domaćim i stranim političarima da zajednički i odlučnije porade oko uređenja BiH, osobito za njihova inzistiranja oko stvaranja preduvjeta i potrebne pomoći za održivi povratak prognanih i izbjeglih katolika, za koji je kazao da je do sada konstantno onemogućavan.

Također je ustvrdio je kako su svjesni svoje obveze u izgradnji prijeko potrebnih mostova između katoličanstva i pravoslavlja, kršćanstva i islama, zapadne i istočne europske kulture u trajnom dosluhu s uputama Pape i Svete Stolice te je obrazložio da su u tu svrhu, uz pomoć crkvenih institucija iz nekih europskih zemalja, otvorili u sedam gradova katoličke školske centre s različitim školama koje pohađa više od 5.000 učenika, među kojima je velik postotak nekatoličke djece.

U svom odgovoru papa Franjo je odgovorio kako nestrpljivo iščekuje posjet Bosni i Hercegovini 6. lipnja gdje će s njihovim „narodom osjetiti kako je lijepo i ugodno kao braća biti zajedno“. Napomenuvši da je s pažnjom pročitao izvješća biskupa i u njima njihove nade i planove, istaknuo je da je, zajedno s njima, „molio za sve stanovnike Zemlje i za sve one koji su bili prisiljeni otići u inozemstvo zbog ne tako davnih ratnih događanja, zbog nezaposlenosti i neizvjesnosti za budućnost“.

„Znam dobro da to u vama kao Pastirima pobuđuje gorčinu i zabrinutost. Papa i Crkva su s vama u molitvi i po djelotvornoj potpori vaših planova u korist onih koji naseljavaju vaše krajeve, bez ikakve razlike. Stoga vas ohrabrujem da ne štedite svoje snage u podupiranju slabih, da pomognete – na način kako vam je najprikladnije – sve one koji imaju opravdanu i iskrenu želju za ostankom u rodnoj zemlji te utažiti duhovnu glad onih koji vjeruju u neprolazne vrijednosti, proizašle iz Evanđelja, koje su tijekom stoljeća podupirale živote vaših zajednica. Okrijepljeni melemom vjere te vašim primjerom i propovijedanjem, tako će moći ojačati vlastitu usmjerenost na dobro. U tom su vam djelovanju od neizmjerne pomoći vaši svećenici, koji su, kako mi velite, velikodušni, marljivi i uvjerljivi pastiri stada koje im je povjereno“, kazao je papa Franjo.

Napominjući da je društvo, u kojemu žive obilježeno multikulturalnom i multietničkom dimenzijom, kazao je da je biskupima povjerena zadaća da budu „očevi svima, unatoč materijalnoj oskudici i krizi u kojoj se nalaze“.

„U tom smislu, podržavam poticaje koji mogu proširiti prisutnost Crkve izvan obrednog ambijenta, obogaćujući maštom i kreativnošću svaku djelatnost koja bi mogla utjecati na društvo donoseći vam svježi duh Evanđelja. Svaka osoba ima potrebu, čak i onda kada ne zna, susresti Gospodina Isusa“, rekao je Sveti Otac te potaknuo biskupe da u svojim nastojanjima pokušaju „unaprjeđivati društveni pastoral u susretima s vjernicima, posebno s mladima, kako bi ih se tako formiralo da budu voljni ostati u svojim krajevima, kao pokretači i kao oni koji su odgovorni za obnovu i rast zemlje.

„Na koncu, dopustite mi jednu sasvim osobnu besjedu među nama Biskupima, kako i priliči u potpunoj ljubavi. Poznate su mi povijesne prilike koje su doprinijele različitosti Bosne od Hercegovine u mnogim oblicima. Ipak, vi ste jedno tijelo: vi ste katolički Biskupi na jednom pograničnom području u zajedništvu s Petrovim Nasljednikom. Spontano mi iz srca izlazi samo jedna misao: vi ste u zajedništvu. Iako je katkada nesavršeno, ovo zajedništvo biva s upornošću građeno na svim razinama bez ikakve razlike“, rekao je papa Franjo.