Papa darovao relikvije sv. Petra pravoslavnoj Crkvi

Papa darovao relikvije sv. Petra pravoslavnoj Crkvi

Papa darovao relikvije sv. Petra pravoslavnoj Crkvi

Prilikom boravka izaslanstva Ekumenskog carigradskog patrijarhata u Vatikanu u povodu svetkovine sv. Petra i Pavla Papa darovao ekumenskom carigradskom patrijarhu moćnik s moćima svetoga Petra.

Izaslanstvo Ekumenskog carigradskog patrijarhata koje je 29. lipnja, u Rimu, sudjelovalo na proslavi svetkovine svetih Petra i Pavla bilo je iznenađeno Papinom gestom kada je na kraju mise, spuštajući se do groba svetoga Petra, ispod oltara vatikanske bazilike, rekao voditelju ekumenskog izaslanstva da želi dati dar svojem „bratu“, patrijarhu Bartolomeju. Stoga je papa Franjo nakon slavlja zamolio pravoslavnog nadbiskupa Joba da ga otprati do kapele u apostolskoj palači, gdje je gostu poklonio moćnik s moćima svetoga Petra koji je njegov prethodnik Pavao VI. stavio u tu malu kapelu.

Nadbiskup Job odmah je obavijestio patrijarha Bartolomeja koji je primio vijest s neizmjernom radošću te je potom organizirao prenošenje moćnik u Istanbul gdje ga je 30. lipnja mons. Andrea Palmieri, dotajnik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana predao patrijarhu. Patrijarh Bartolomej o Papinom daru osobno je izvijestio vjernike tijekom slavlja svetkovine svetih Petra i Pavla koja se u carigradskom ekumenskom patrijarhatu slavi dan poslije katoličke svetkovine prema gregorijanskom kalendaru.

To je za nas izvanredan i neočekivan događaj kojem se nismo mogli nadati – rekao je nadbiskup Job i istaknuo: Povijesno, moći su svetoga Petra uvijek bile u Rimu i Rim je bio mjesto hodočašća i za pravoslavne. Ima nekih moći koje su prije toga došle u Carigrad, no to su bile moći koje su odnijeli križari i koje su uslijed dobrih odnosa s pravoslavnom zajednicom nakon Drugog vatikanskog sabora ponovo vraćene. Ovaj put radi se o moćima svetoga Petra koje su imale „kartu samo u jednom smjeru“, to jest za Istanbul. To je još jedan veliki korak prema konkretnom jedinstvu, zaključio je pravoslavni nadbiskup Job.