PAKRAC: Nakon tri stoljeća grkokatolici na grobu biskupa Petronija Ljubibratića

PAKRAC: Nakon tri stoljeća grkokatolici na grobu biskupa Petronija Ljubibratića

Nakon više od tri stoljeća u Pakracu  je u petak 18. listopada 2013. grkokatolički svećenik položio  vijenac na grob slavonskog biskupa Petronija Ljubibratića.   Prema programu Središnjeg odbora za obilježavanje 315. Godišnjice uspostave grkokatoličke Slavonske eparhije odlučeno je da nadležni grkokatolički župnik iz obližnjih Lipovljana  o. Vasilj Kren položi, u ime Odbora, vijenac na grob prvog grkokatoličkog slavonskog biskupa Petronija Ljubibratića. Na traci vijenca ispisane su riječi „U SPOMEN SLAVONSKOM BISKUPU PETRONIJU LJUBIBRATIĆU – ZAHVALNI GRKOKATOLICI“.  Nakon svoje smrti, prema vlastitoj želji, biskup Petronije sahranjen je u grobljanskoj kapeli Rođenja presvete Bogorodice, u prigradskom naselju Gavrinica, koju je za svog života dao podignuti upravo za ukop grkokatoličkih slavonskih vladika. Prvotnu drvenu kasnije je zamijenila nova zidana crkva, unutar koje se na desnom  zidu kod ulaznih vrata i danas nalazi nadgrobna ploča biskupa Ljubibratića koja je uokvirena i zaštićena staklom. Nekadašnja grkokatolička crkva Rođenja presvete Bogorodice (grobljanska kapela) od 1705.godine je u vlasništvu pravoslavne Pakračke eparhije, koja primjereno brine o grobu grkokatoličkog vladike Petronija.  Prilikom obilaska biskupovog groba, članovi Središnjeg odbora zahvali su mjesnom pravoslavnom svećeniku na suradnji te su ga upoznali sa programom Proslave koja je predviđena za slijedeću 2014.godinu. Središnji odbor za proslavu 315. Godišnjice osnutka grkokatoličke Slavonske eparhije želi u duhu Kristova evanđelja njegovati ekumenske odnose prema svim crkvama u Pakracu i okolici, iskreno poštujući i uvažavajući svakoga.

IMG_4409

Natpis na vijencu

 

IMG_3946

Nadgrobna ploča

str 105

Rekonstrukcija natpisa na ploči (od Šimraka)