Oproštaj vlč. Vranešića od župe Ivana Krstitelja u Grabru

Oproštaj vlč. Vranešića od župe Ivana Krstitelja u Grabru

Oproštaj vlč. Vranešića od župe Ivana Krstitelja u Grabru

U nedjelju 3. prosinca 2023. župljani župe Grabar su se svečanim ručkom kojeg su pripremili i prekrasnim poklonom odlučili zahvaliti vlč. Mili Vranešiću na trideset godine službe u toj žumberačkoj župi. Tim povodom gđa Danica Telišman mu je posvetila pjesmu koju vam donosimo u nastavku:

Poštovanom velečasnom Mili Vranešiću

Tiho, tiho, najtiše,

dugo, dugo, najduže,

u srcima našim

osjećamo vaš glas molitve,

iz crkve male premilog Grabra.

Uz vas i vaš blagoslov,

Božju pomoć, drugih

ljubitelja Grabra,

čuvat ćemo vjeru, mir,

običaje i baštinu

našeg prekrasnog kraja

Grabra!

Našeg zavičaja!

Zahvaljujemo na svemu,

vaši Žumberčani!