On ovih dana u skrovitosti djeluje po zagrebačkim školama

On ovih dana u skrovitosti djeluje po zagrebačkim školama

On ovih dana u skrovitosti djeluje po zagrebačkim školama
Tijekom devedesetih godina kada je ponovno uveden vjeronauk u škole u najvećoj mjeri ovaj predmet predavali su svećenici. Već u narednim godinama osposobljena je nova generacija vjeroučitelja laika koji su uskoro zamijenili svećenike u nastavi vjeronauka. Na neki način svećenici su udaljeni od škola a svoju redovitu djelatnost nastavili su unutar župa. Već odavna u većini školskih zbornica nema svećenika. Kada nema svećenika onda se veoma lako može događati upravo ono što se ovih dana događa u zagrebačkim školama. Sa svom ozbiljnošću treba uzeti najnovija saznanja o pojavi igre kojom djeca zazivaju duhove za vrijeme boravka u školi. Odakle djeci unakrsno složeni štapići i ploča s pitanjima da/ne koja se upućuju zloduhu (Charly). Dječica zapravo ne znaju što takvo zazivanje predstavlja i da to nije samo igra već stvarna opasnost. Znaju li roditelji što se događa, znaju li župnici u zagrebačkim župama tko im vršlja po župi? Konačno znaju li naši biskupi da on (otac laži) u skrovitosti djeluje po zagrebačkim školama navodeći dječicu na krive putove. Postavimo sada i slijedeće pitanje: je li baš najbolje rješenje da svećenici dolaze u školu samo na Dan kruha? Ne bi li na temelju ovih saznanja trebalo potaknuti blagoslove škola i konačno odabrati nebeskog zaštitnika naših školskih ustanova? Zaista uzevši u obzir sve navedeno treba istaknuti da svećenici svakako moraju biti na neki način više prisutni u našim školama. Neka sv. Josip čuvar Svete Obitelji, nebeskim zagovorom štiti naše učenike i dječicu.