Odlazi gospodin Aleksandar

Odlazi gospodin Aleksandar

Odlazi gospodin Aleksandar

Sveta Stolica odlučila je preseliti dosadašnjeg nuncija u RH gospodina Aleksandra Derika. Svoje će djelovanje gospodin Aleksandar nastaviti na malom otoku Malti koja broji svega nekoliko stotina tisuća stanovnika. Gospodin Aleksandar bio je za svog boravka u Republici Hrvatskoj lijepo primljen, i iznad svega kroz osobni razgovor detaljno upoznat sa crkvenim životom. Među ostalim i sa veoma ozbiljnim stavom Hrvata grkokatolika oko dismembracije hrvatske Križevačke eparhije koja bezuvjetno mora biti usklađena sa granicama Republike Hrvatske kao što su i druge hrvatske biskupije, bez Republike Srpske u svom sastavu! Inače gospodin Aleksandar njegovao je za svog boravka u Hrvatskoj, a prije toga u BiH, posebno dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom a u mandatu će ostati zabilježeno kako je Sveta Stolica prolongirala proglašenje svetim našeg blaženika Alojzija Stepinca velikog dobrotvora žumberačkih grkokatolika. S obzirom da se otok Malta nalazi daleko na Sredozemnom moru gospodinu Aleksandru koji odlazi iz domovine ponosnih Hrvatskih sinova može se samo na kraju poželjeti; sretan put i mirno more.