SIMBOL NARODNOG I OBREDNOG ZAJEDNIsTVA Djevojke u rimokatoliskoj i grkokatoliskoj narodnoj nosnji u zagrebackoj katedrali 1984. godine prilikom paljenja svijeće Nacionalnog kongresa.jpg