Objavljeno apostolsko pismo pape Franje u obliku motu proprija ‘Concordia Codici’

Objavljeno apostolsko pismo pape Franje u obliku motu proprija ‘Concordia Codici’

Objavljeno apostolsko pismo pape Franje u obliku motu proprija ‘Concordia Codici’

Vatikan, (IKA) – U Vatikanu je objavljeno apostolsko pismo pape Franje u obliku motu proprija “Concordia Codici”, kojim se mijenjaju pojedine norme Zakonika kanonskog prava. Točnije, u pitanjima odnosa Latinske Crkve i Istočnih Crkava u zajedništvu s Katoličkom Crkvom, uvode se novosti oko sakramenta krštenja i ženidbe. Istovremeno je objavljen i tzv. “autentični odgovor” o zaprekama za ređenje.
S povećanjem mobilnosti, na teritoriju zapadne Crkve povećava se i broj istočnih katolika, pripadnika istočnih Crkava sui iuris, vlastitog prava. Stoga je potrebno uskladiti norme Zakonika kanonskog prava sa Zakonikom kanona istočnih Crkava, posebno u slučajevima u kojima treba urediti odnose između pripadnika latinske Crkve i neke od istočnih Crkava, piše papa Franjo. Na pretežno latinskom Zapadu, potrebno je pronaći, ističe Papa, “ispravnu ravnotežu između prava vlastitog istočnoj manjini i poštovanja povijesne kanonske tradicije latinske većine, na način da se izbjegnu konflikti i neprilične interferencije”, a u svrhu promicanja plodne suradnje među svim katoličkim zajednicama.
Dodatni razlog za dopunu normative CIC-a s uredbama paralelnima onima koji postoje u CCEO-u je zahtjev da se bolje urede odnosi s vjernicima koji pripadaju istočnim nekatoličkim Crkvama koji su sada u sve većem broju prisutni na latinskom teritoriju.
U pogledu krštenja potvrđuje se kriterij pripadanja djeteta Crkvi vlastitog prava (lat. sui iuris), te se uvodi obveza bilježenja Crkve pripadnosti u župnu maticu. Ukoliko dolazi do prelaska u drugu Crkvu sui iuris, osim u iznimnim slučajevima, potrebno je napraviti formalni čin prelaska pred odgovarajućim autoritetom, a konkretna promjena mora se zabilježiti i u knjigu krštenih.
Kod sakramenta ženidbe, pojašnjava se kako “samo svećenik” valjano sudjeluje u sklapanju ženidbe između dvaju pripadnika istočnih Crkava ili između istočnog katolika i nekatolika. 
Nadalje, u istom dokumentu donesen je i tzv. autentični odgovor oko pojašnjenja zapreka za ređenje navedenih u kan. 1041.