Običaj s grkokatoličkog obreda sprovoda koji se više ne čini

Običaj s grkokatoličkog obreda sprovoda koji se više ne čini

Običaj s grkokatoličkog obreda sprovoda koji se više ne čini

Žumberačka obredna tradicija tijekom povijesti mijenjala se i prilagođavala sredini i vremenu u kojem se nalazila. Jedna slika posebno nas potiče na razmišljanje kako se obred naprosto mijenja jer su se i životne prilike promijenile. Običaj da sprovod kreće od kuće pokojnika, što je stoljećima bilo u žumberačkoj tradiciji, naprosto se više ne prakticira. Sada sprovod najčešće polazi iz mrtvačnice ili iz župne crkve. Ta tradicija promjene mjesta odakle sprovod polazi imala je utjecaj i na jedan obredni detalj kojemu svjedoči priložena fotografija od 15. ožujka 1951. godine. Na žumberačkom sprovodu u Metlici jasno se vide dvojica svećenika o. Nikola Kekić i o. Jure Hrnjak kako za vrijeme obreda u rukama drže upaljene svijeće. To je možda jedina sačuvana fotografija na kojoj se vidi stara žumberačka tradicija da svećenici drže upaljene svijeće pokraj lijesa s pokojnikom za vrijeme posljednjeg ispraćaja. Dakle, može se zaključiti da se dio obrednih običaja tijekom proteklih desetljeća u Žumberačkom vikarijatu promijenio što nikako nije umanjilo svetost obreda. Obred uvijek treba razumski prilagoditi živoj Crkvi. Ne bi imalo smisla u današnjem vremenu služiti liturgiju isključivo na staroslavenskom jeziku, kao što se to do prije pedesetak godina činilo diljem Žumberka. Tada je to bilo normalno. No danas je potrebno vjernicima na razumljiv način približiti Radosnu vijest. Konačno, obred je u službi čovjeka i njemu treba služiti da se približi Bogu.