O Krajevnom pravu učiti od metropolita dr. Antuna Bauera

O Krajevnom pravu učiti od metropolita dr. Antuna Bauera

Nakon tri godine intenzivnih radova svijetlo dana uskoro će ugledati najvažniji crkveno pravni dokument hrvatskih grkokatolika; Krajevno pravo Križevačke eparhije (KPKE). Među ostalim u posebnoj cjelini KPKE obrađeno je i pitanje međuobrednih odnosa. U postupku izrade Krajevnog prava, po pitanju međuobrednih odnosa između rimokatolika i grkokatolika, neizostavan izvor bio je i dokument: “Medjuobredni odnošaji“ od 12. svibnja 1920.,  objavljen u Službenom vjesniku Nadbiskupije zagrebačke, god. VII., br.3. Ovaj dokument koji ima snagu krajevnog prava i zakonitog običaja potpisuje nadbiskup Antun Bauer. Dokument ima iznimnu važnost jer se u njemu izričito navodi i uzakonjuje  načelo „muške loze“. Dokument ima XIII poglavlja i detaljno razrađuje crkveno pravne odnose među katolicima različitih obreda na području Zagrebačke metropolije. Uz sve ostalo u dokumentu se izričito primjenjuje načelo „muške loze“ , u I. Glavi koja nosi naslov Obredna pripadnost u  §1., 2°, navodi dokument slijedeće: „ Ako su u kojem braku roditelji pripadnici raznih katoličkih obreda, imaju se sva djeca krstiti u očevom obredu“.  Što se pak tiče župničke nadležnosti nad vjernikom drugog obreda u III. Glavi, §8, 1°, dokument nalaže: „ Krštenje, vjenčanje i ukop,što ga koji svećenik obavi na pripadniku stranog obreda, ima u svoje matice unijeti bez tekućeg broja. S tekućim brojem  unosi te slučajeve u svoje matice onaj župnik, kojemu po obredu pripada vjernik. U tu svrhu ima mu svećenik, koji je čin obavio, odmah priopćiti sve nužne podatke“.   Metropolita Antun Bauer ovaj je dokument koji jasno i nedvosmisleno određuje međuobredna pravila, proslijedio župnicima koji su se istog i držali u svakodnevnom pastoralnom radu. O Krajevnom pravu,a osobito o njegovoj svakodnevnoj primjeni stariji su zagrebački metropoliti svakako bili primjer od kojih bi mnogi treba i danas učiti.

muš.loz

muška loza

muškalozaa2