Novo izdanje Ordinarijata križevačke eparhije

Novo izdanje Ordinarijata križevačke eparhije

Novo izdanje Ordinarijata križevačke eparhije

Ovih dana iz tiska je izišla nova knjiga Ordinarijata križevačke eparhije. U novom djelu se na znanstveni način prikazuje povijest Marčanske i Križevačke eparhije. Osim o povijesnim biskupijskim sjedištima na sjeveru Hrvatske u radu se opisuje i javnosti slabo poznata povijest grkokatoličke crkve u Slavoniji i Dalmaciji. Na temelju povijesnih dokumenata piše se o nekadašnjem grkokatoličkom biskupijskom sjedištu u Pakracu. U Pakracu je naime četiri godine (1699.-1703.) postojala grkokatolička katedrala posvećena sv. Trifunu, a tu je stolovao i grkokatolički biskup Petronije Lubibratić koji je sahranjen u Pakracu. Kasnije od 1704. pravoslavni kupuju grkokatoličku katedralu sv. Trifuna i daju joj novo ime Presvete Trojice pod kojim i danas postoji u Pakracu. Danas tek rijetki znaju da je sadašnja pakračka pravoslavna sabornaa crkva zapravo bila grkokatolička katedrala sve do 1704. godine. Osim o slavonskim grkokatolicima u novom djelu piše se i o dugoj, ali nepoznatoj povijesti grkokatolika u Dalmaciji. Djelo iznosi jedinstvene podatke o čak trojici grkokatoličkih biskupa u Dalmaciji o kojima crkvena javnost gotovo ništa ne zna. Trojica grkokatoličkih dalmatinskih vladika: Epifanije Stefanović, Nikodim Busović i Venedikt Kraljević ostavili su uza sebe niz dokumenta koji se uglavnom čuvaju u Arhivu kongregacije za širenje vjere u Rimu. Ti su jedinstveni dokumenti sada objavljeni i osvjetljavaju crkvenu povijest u Dalmaciji na jedan sasvim drugačiji način. Djelo se može nabaviti u sjedištu Ordinarijata u Križevcima te u zagrebačkom Grkokatoličkom sjemeništu na Gornjem Gradu.