Novi prilog boljem shvaćanju Grkokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini

Novi prilog boljem shvaćanju Grkokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini

Novi prilog boljem shvaćanju Grkokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini
U Bosni i Hercegovini objavljen je ukrajinski Cerkovni kalendar za 2016. godinu. U ovoj publikaciji koja je tiskana u Banja Luci, u izdanju Ukrajinske grkokatoličke župe, daje se detaljan prikaz Ukrajinske grkokatoličke crkve u BiH. U samom kalendaru navodi se na koji je način organizirana Ukrajinska grkokatolička crkva (UGC) u BiH. U Kalendaru se nadalje daje pregled župa, župnih crkava, filijalnih crkava kao i ženskih samostana (manastira). Kao krovne institucije UGC u BiH navode se Vikarijat i Caritas. Ovogodišnji Cerkovni kalendar ima i posebnu vrijednost jer potvrđuje stavove eminentnih crkvenih službenika koji navode da je Grkokatolička crkva u BiH puno bolje organizirana nego li se to općenito misli u državama u okruženju. Imati uređene župe, obnovljene župne crkve, samostane i uhodanu instituciju kao što je Caritas sve to potvrđuje ozbiljnu razinu na kojoj djeluje Grkokatolička crkva u BiH. Po svim ovim pokazateljima UGC u BiH zaista zavrijeđuje da konačno dobije i svog egzarha. Podsjetimo i u Makedoniji i Srbiji svojevremeno nije bilo grkokatoličkih biskupa, ali kada su tamo osnovani egzarhati i imenovani egzarsi zajednice su naprosto procvjetale, a sami egzarsi postali su važni i veoma aktivni članovi tamošnjih Biskupskih konferancija. Po pozitvnom primjeru Makedonije i Srbije sada i Bosna treba dobiti vlastitog grkokatoličkog biskupa koji će svojim radom doprinositi radu BK BIH. Uspješna UGC u BiH poznata je i po veoma dobroj suradnji sa inozemstvom, sa Njemačkom i napose Amerikom. Plod dobre suradnje su mnogobrojne obnovljene crkve, ukrašene kovanim ogradama, kao i velebni župni dvorovi. Za nadati se je da će se uz blagoslov i pomoć iz inozemstva uskoro nastaviti nasušno potrebna izgradnja novih crkvenih objekata u BiH koji će služiti napretku ukrajinske zajednice u Republici Srpskoj. Zbog dugogodišnje medijske blokade o grkokatolicima u BiH malo se znalo u široj javnosti, ali zalaganjem samih Ukrajinaca u BiH odnedavna se pomalo dobiva realna slika stanja, čemu svakako pridonosi i objavljeni Cerkovni kalendar. Bosansko-hercegovački grkokatolici pripadaju isključivo ukrajinskom narodu te njeguju poseban odnos sa maticom u Ukrajini. To je napose vidljivo na liturgijama kada se prije nadležnog ordinarija spominje veliki ukrajinski mitropolit. Ovim običajem grkokatolici u BiH se svakodnevno potvrđuju kao neodvojivi dio Ukrajinske grkokatoličke crkve.

 

Godisnjak Ukrajinaca u Bosni
Godišnjak Ukrajinaca u Bosni