Nove grkokatoličke župe u Ljubljani i Novom Mestu

Nove grkokatoličke župe u Ljubljani i Novom Mestu

Tijekom proteklih pet desetljeća značajan broj Žumberčana doselio je na područje gradova Ljubljane i Novog Mesta. Migracija stanovništva u ova dva grada uvjetovana je prije svega ekonomskim razlozima. Mogućnost boljeg školovanja i lakšeg pronalaska zaposlenja utjecala je na mlađe obitelji da se dosele u veće gradove te da tu nastave svoj život. Uzimajući u obzir ovu novu realnost, a potaknuti duhovnom odgovornošću žumberački svećenici prihvatili su prijedloge svog naroda iz Ljubljane i Novog Mesta da se u tim gradovima osnuju nove grkokatoličke župe unutar kojih bi Žumberčani njegovali svoju pradjedovsku vjeru i vlastite običaje. Uz mnogobrojne Žumberčane, u Ljubljani danas živi i veliki broj grkokatolika Ukrajinaca koji su se zbog ratnih prilika ovamo doselili iz Bosne. Osim toga na području slovenskog glavnog grada djeluje i zajednica Rusina grkokatolika. Svoju želju za osnivanjem vlastite grkokatoličke župe vjernici Ljubljane iznijeli su i nadležnom svećeniku o. Mihajlu Hardiju koji je u proteklih dvadeset godina uložio mnogo truda oko formiranja župe u Ljubljani. Prema želji samih ljubljanskih grkokatolika župa bi bila posvećena sv. Aranđelu Mihajlu, sa čime su se složili i svećenici Žumberačkog vikarijata. Za novu grkokatoličku župu u Novom Mestu, predloženo je da bude posvećena Časnim verigama sv. Apostola Petra, jer značajan broj novomeških žumberčana, potomaka slavnih uskoka, praznuje svoju krsnu slavu upravo na ovaj blagdan. Dušobrižništvo nad grkokatolicimau Novom Mestu povjereno je o. Andriji Kekiću.
Sukladno crkvenom zakonu nove grkokatoličke župe u republici Sloveniji osniva nadležni križevački vladika.

 

Ljubljana