Neprihvatljivo je da toliko bespomoćnih osoba mora plaćati cijenu zatvorenoga srca i pomanjkanja volje za mirom sa strane moćnika

Neprihvatljivo je da toliko bespomoćnih osoba mora plaćati cijenu zatvorenoga srca i pomanjkanja volje za mirom sa strane moćnika

Neprihvatljivo je da toliko bespomoćnih osoba mora plaćati cijenu zatvorenoga srca i pomanjkanja volje za mirom sa strane moćnika

Bliski smo u molitvi i solidarnosti sirijskoj braći i sestrama i povjeravamo ih majčinskoj zaštiti Djevice Marije – rekao je papa Franjo nakon današnje molitve Angelusa.

U nagovoru prije pozdrava Gospi, Papa se osvrnuo na današnji evanđeoski odlomak u kojem Isus govori o ispravnom stavu u vidu konačnog susreta s njim te objašnjava da nas taj susret treba potaknuti na život koji je bogat dobrim djelima.

Isus kaže: „Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače.“ To je poziv da se vrjednuje milostinja kao djelo milosrđa, da se povjerenje ne polaže u prolazna dobra, nego da ih se koristi bez navezanosti – objasnio je Papa. „Možemo biti toliko navezani na novac, imati toliko stvari, ali na koncu ih nećemo moći ponijeti s nama. Sjetite se da ‘posmrtni pokrov nema džepova’“.

Krist iznosi tri kratke prispodobe na temu budnosti. Prva je o slugama koji u noći čekaju povratak gospodara. Gospodin dolazi svaki dan, kuca na vrata našega srca. Blažen će biti onaj tko mu otvori, jer će imati veliku nagradu: zapravo se Gospodin sam čini slugom svoju slugu; na velikoj gozbi u Kraljevstvu on će ih sam posluživati – ustvrdio je papa Franjo.

S tom prispodobom, smještenom u noći, Isus opisuje život kao bdijenje u aktivnom iščekivanju, koje uvodi u blistavi dan vječnosti. Da bi mu se pristupilo, potrebno je biti spreman, budan i zauzet u služenju drugima, u utješnoj perspektivi da ‘tamo’ više nećemo biti mi koji ćemo služiti Bogu, nego će nas on sam primiti za svoj stol – rekao je Sveti Otac. „To se događa već sada, svaki put kad susrećemo Gospodina u molitvi ili u služenju siromasima, a nadasve u euharistiji, gdje on priprema gozbu kako bi nas hranio svojom riječju i svojim tijelom.“

Druga prispodoba je o nepredvidljivom dolasku kradljivca. To potiče na budnost, prema Isusovim riječima: „I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.“ Ta perspektiva se pojašnjava trećom prispodobom: o upravi doma nakon gospodareva odlaska. Upravitelj koji vjerno izvršava svoju zadaću prima nagradu. Upravitelja koji zlorabi svoj autoritet i tuče sluge gospodar će kazniti. „Ta scena“ – rekao je Papa – „opisuje situaciju koja je česta i u našim danima: tolike nepravde, nasilja i svakodnevne zlobe se rađaju iz ideje da se možemo ponašati kao gospodari tuđih života.“ „Mi imamo samo jednog gospodara, kojem se ne sviđa da ga zovemo ‘gospodarom’, nego ‘Ocem’. Mi smo svi sluge, grješnici i djeca: on je jedini Otac“ – kazao je.

Isus nas danas podsjeća da nas iščekivanje vječnoga blaženstva ne odrješuje od nastojanja da svijet učinimo pravednijim i prikladnijim za život. Štoviše, upravo ta naša nada Kraljevstva u vječnosti nas potiče da radimo na poboljšanju uvjeta zemaljskoga života, osobito za najslabiju braću“ – kazao je na koncu papa Franjo.

Nažalost iz Sirije i dalje stižu vijesti o civilnim žrtvama rata, osobito iz Alepa. Neprihvatljivo je da toliko bespomoćnih osoba – uključujući mnogu djecu – mora plaćati cijenu sukoba, cijenu zatvorenoga srca i pomanjkanja volje za mirom sa strane moćnika. Bliski smo u molitvi i solidarnosti sirijskoj braći i sestrama i povjeravamo ih majčinskoj zaštiti Djevice Marije – rekao je papa Franjo nakon današnje molitve Angelusa.