Neobičan događaj: s ikone naprosto nestao lik anđela

Neobičan događaj: s ikone naprosto nestao lik anđela

Neobičan događaj: s ikone naprosto nestao lik anđela

U Rusiji se nedavno dogodio nesvakidašnji događaj. U kući jednog svećenika nalazilo se na zidu mnoštvo svetih ikona. Među ostalima tu je bila i ikona trojice anđela koji simboliziraju Presveto Trojstvo u posjetu Abrahamu. Svećenik je već prije primijetio da se sa ovom ikonom događa nešto neobično. Naime, činilo mu se kao da na ikoni jedan anđeo blijedi i nestaje. Konačno, prije nekoliko dana lik anđela potpuno je nestao s ikone. Kakav bi to bio znak; pitali su se mnogi vjernici. Svakako da je to poziv Neba na veću molitvu i post u dotičnoj eparhiji. I u Žumberačkom vikarijatu nedavno se dogodio sličan slučaj. Naime na fotografiji s jednog proštenja, koja je višekratno i detaljno pregledana, uočeno je da u ruci svećenika nema križa iako je mnoštvo vjernika cjelivalo upravo ručni križ koji je svećenik držao nakon liturgije ispred ikonostasa. O tome da su cjelivali križ mogu posvjedočiti svećenici koji su služili liturgiju kao i svi vjernici koji su bili na toj liturgiji. O događaju s “nevidljivim križem” koji se zbio proteklog mjeseca u Žumberku nije se željelo previše govoriti kako se ne bi od toga pravila medijska senzacija. Ali poruka Neba je shvaćena. Zaista treba razumjeti da Bog na čudnovate načine djeluje i šalje poruke hijerarhiji i svojoj Crkvi općenito. Kao da nam Bog Trojstveni želi kazati: ne bojte se, iako me ne vidite vašim fizičkim očima ja sam tu s vama.

S ikone je na neobjašnjiv način nestao lik Anđela