Neka bi se vjernici Žumberačkog vikarijata usrdno molili Ocu Piu

Neka bi se vjernici Žumberačkog vikarijata usrdno molili Ocu Piu

Neka bi se vjernici Žumberačkog vikarijata usrdno molili Ocu Piu
Pritisnuti raznim teškoćama mnogobrojni vjernici Žumberačkog vikarijata traže načine kako nadići probleme svakidašnjice. Tko će u takvoj situaciji dati bolji savjet nego li Crkva? Majka uvijek svojoj dječici daje dobre savjete. Pa što ćemo savjetovati onima koji traže duhovnu pomoć i izlaz iz duhovne krize? Što ćemo preporučiti onima koji traže zdravlje za sebe ili svoje bližnje, što kazati onima koji su pritisnuti egizstencijalnim problemima? Evo draga braćo i sestre savjeta: molite se svetom Ocu Piu da on kod Boga bude zagovornik u potrebama. On nam zaista kod Svevišnjega svojim molitvama može pomoći. Vjerujete li da vam njegove molitve mogu pomoći? Vjerujete li iskreno u snagu molitve? Uvijek treba znati da Bog uslišava iskrenog molitelja. Bog osobito uslišava molbe koje su mu upućene posredstvom određenog sveca. Svoje molbe zato s pouzdanjem uputimo Ocu Piu koji neka ih prinese pred Gospoda. Grob Oca Pia u San Giovanni Rotondu (Italija) treće je najposjećenije hodočasničko mjesto u svijetu odmah iza Guadslupea u Meksiku i vječnog grada Rima. Godišnje Piov grob posjeti i do sedam milijuna vjernika. Razumije se da ti vjernici ne dolaze iz puke znatiželje već zbog istinske vjere da im molitva na grobu Oca Pia uistinu može pomoći u svladavanju životnih teškoća. Otac Pio još za svog zemaljskog života bio je na glasu svetosti. Na svome tijelu nosio je Isusove rane-stigme. Njegove stigme nisu bile plod neke histerije ili rezultat autosugestije, što ponekad u takvim slučajevima nije isključeno. Dapače one su bile uistinu čudo. Definicija čuda prema katoličkom nauku glasi: ” neoboriva činjenica koja proizlazi iz posebnog Božjeg zahvata, izvan normalnih prirodnih procesa i zbog toga nadnaravna”. Čudo dakle ne čini čovjek. Čuda se daju da bi osnažila vjeru. Unatoč tome stigme crkveni sud nije uzimao kao kriterij za svetost – smatrajući ih samo neobjašnjivim događajem. Zanimljivo da nakon smrti na tijelu Oca Pia nestaju i stigme, a na mjestu gdje su se nalazile nema nikakvih ožiljaka. U životu Oca Pia bila je posebno naglašena “prisnost sa nadnaravnim”. Ukazivao mu se Isus i Bogorodica, anđeli pa i Zloduh ali on od toga nije pravio spektakl. Privatne objave zapravo nisu ništa neobično u povijesti Crkve tj. u životu svetaca. Ukoliko dolaze s Božje strane objave uvijek moraju biti u cilju doba sveopće Crkve. U životu ovog sveca potrebno je upozoriti na još jedan detalj, a to je “ugodni miris ruža” koji se povremeno osjetio u njegovoj blizini. O ovom fenomenu svjedočili su mnogobrojni liječnici i znanstvenici koji su boravili u njegovoj blizini. Ugodan miris ruža koji se pojavljuje, prema tumačenju nekih teologa, povezuje se sa zaštitom Presvete Bogorodice nad određenim osobama i mjestima. Jedan pokojni žumberački grkokatolički župnik, koji je bio vrlo skeptičan u takvim pitanjima, doživio je krajem 90-tih godina u Pećnom neobično iskustvo. Baš on koji je bio krajnje distanciran od bilo kakvih neobičnih pojava, skeptičan prema sličnim događajima, osobno je svjedočio kako je na ulazu u Pećansku crkvu koja je posvećena Presvetoj Bogorodici osjetio ugodni miomiris ruža, a da pritom ruža kilometrima uokolo nije bilo.