Nedostaje radost nedjelje – dana zajedništva

Nedostaje radost nedjelje – dana zajedništva

Nedostaje radost nedjelje – dana zajedništva

Sasvim je prirodno da nam svima u Žumberačkom vikarijatu nedostaje radost nedjelje. Dana kada smo okupljeni na liturgijskim slavljima. Nedostaje okupljanje na euharistiji (zahvalnici). Vjernici duboko u sebi znaju da je euharistija sakrament jedinstva Crkve. Riječ je zapravo o eklezijalnoj i euharsitijskoj svijesti vjernika koja se razvijala tijekom povijesti i koja sada ne može prihvatiti stanje bez zajedničkog slavlja euharistije. Upravo se događa u ovom vremenu da je nedjeljni euharistijski susret – zabranjen zbog opravdanih zdravstvenih razloga. Sada se jasno vidi da zapravo niti jedan video prijenos euharistijskog slavlja do kraja ne ispunjava vjerničko srce, jer nema pričešćivanja tj. nema životvornosti sakramenta euharistije za vjernike. Stari crkveni oci naučavali su da je pravi smisao Euharistije blagovanje tijela i krvi Kristove. Vjernici osjećaju da nešto nedostaje, a nedostaje upravo zajedničko blagovanje. Po blagovanju se zapravo sjedinjujemo s Kristom. Čovjek zapravo postaje ispunjen tek kad je u osobnom zajedništvu sa svećenikom i drugim vjernicima i fizički prisutan na liturgijskom slavlju. Dakle za ispunjenje duše potrebno je da budemo u crkvi zajedno kao osobe, bez ikakvog ograničenja. Do toga će i doći samo je za to potrebno strpljenje.