Ne gubi nadu – gledaj lice čovjeka kojeg je Isus ozdravio

Ne gubi nadu – gledaj lice čovjeka kojeg je Isus ozdravio

Ne gubi nadu – gledaj lice čovjeka kojeg je Isus ozdravio

Mi vjernici u Žumberačkom vikarijatu razumno i objektivno promišljamo o svojoj vjeri. Uoči Uskrsa na osobiti način želimo proniknuti u sav misterij i tajnu Isusovog povratka iz mrtvih. No to je ipak nama ljudima današnjeg vremena ponekad teško do kraja shvatiti. Bog nam ipak pomaže na tom putu. Na ovome mjestu želimo svim vjernicima Žumberačkog vikarijata približiti jedan konkretan slučaj koji će mnoge zasigurno potaknuti na razmišljanje. Talijan Ugo Festa rođen je 1951. godine i od rane mladosti bolovao je od multiple skleroze. Kasnije je obolio još od epilepsije i sljepoće. Ukratko bio je u kolicima u stanju za koje liječnici nisu imali rješenje. Njegovi prijatelji nagovarali su ga neka se moli za svoje zdravlje. On je to prvotno odbijao ne nadajući se ničemu. Ko da je iz Žumberka, zar ne? E, baš će mene Bog ozdraviti – mislio je. No ipak prijatelji su bili uporni pa je prihvatio da se ode moliti pred ikonu Milosrdnog Isusa koja se nalazila u crkvi u gradu Trentu. Dolazio je tu uzastopce tri dana. I ništa se nije događalo. No četvrtog dana dok je molio svojim je očima vidio živog Isusa koji silazi sa slike. Prvo je mislio da je poludio. No tada mu je Isus rekao: “Ustani ozdravio si”. U tom trenutku do tada potpuno bolesni Ugo ustao je iz kolica i krenuo hodati. Ozdravio je trenutno od multiple skleroze, sljepoće i epilepsije. Šok i nevjerica bližnjih bili su toliki da su o svemu izvjestili nadležne crkvene vlasti a sam Ugo ubrzo je posjetio Papu te mu ispripovijedio što je doživio i ako je ozdravio. Papa je prihvatio autentičnost ozdravljenja te se ikona smatra čudotvornom. Na prijedlog nadbiskupa Franića čudotvorna ikona Milosrdnog Isusa od strane talijanske župe u Trentu darovana je crkvi u naselju Šurmanci u Hercegovini gdje se i dan danas nalazi i tu se dolaze moliti mnogi koji treže od Boga zdravlje. Nama je svima ovo poruka: nikada ne gubi nadu ako te je bolest sapela, moli Uskrslog za zdravlje i ne predaj se. Gospod je milosrdan i uslišava molitve pravednih.

Ugo Festa ozdravio pred čudotvornom ikonom
Ugo Festa pred čudotvornom ikonom