Nazire se osnivanje Koordinacije za žumberačke ceste

Nazire se osnivanje Koordinacije za žumberačke ceste

Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije na dobrom je putu prema osnivanju središnje Koordinacije za žumberačke ceste. Prema najnovijim informacijama koje su proslijeđene Žumberačkom vikarijatu u Upravnom odjelu za fondove Europske unije Zagrebačke županije izrađen je Popis cesta na području Žumberka i susjednih slovenskih Gorjanaca koje treba u potpunosti modernizirati. Popis je pripremljen kao prilog osnivanju Koordinacije hrvatskih i slovenskih lokalnih uprava za obnovu prometnica. Ova inicijativa ima za cilj oformiti operativno tijelo koje bi na terenu koordiniralo poslove oko modernizacije cesta, a u njega se namjerava uključiti sve gradonačelnike i načelnike lokalnih jedinica samouprave iz Hrvatske i Slovenije koji pokrivaju područje Žumberka i Gorjanaca. Izražena je želja da u Koordinaciji bude zastupljen i predstavnik Žumberačkog vikarijata kao savjetodavni član. Okupljanje svih relevantnih čimbenika u jednu Koordinaciju koja bi sinkronizirano djelovala u cilju modernizacije cesta zaslužuje svu pažnju i podršku lokalne zajednice s obje strane granice. Samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem moguće je osigurati sredstva iz Europskih fondova koja su namijenjena razvoju infrastrukture, a koja bi se upotrijebila za izgradnju žumberačkih cesta. Zagrebačka županija kao nositelj inicijative ima sve mogućnosti da provede u djelo inicijativu o Koordinaciji, da prvenstveno okupi sve načelnike oko jednog stola i da zatim načelnici imenuju sa svoje strane timove koji će pomoći realizaciji cestovnih projekata.
IZRAĐENI POPIS CESTA KAO PRILOG OSNIVANJU KOORDINACIJE HRVATSKIH I SLOVENSKIH LOKALNIH UPRAVA ZA OBNOVU ŽUMBERAČKIH PROMETNICA

1. Sveta Jana – Paljugi – Jelenići – Budinjak – Petričko Selo – Grič – Kostanjevica
2. Sošice – Blaževo Brdo – Vodice – Šentjernej
3. Sošice – Boljara – Sveta Gera – Gospodična – Vahta
4. Radatovići – Gudalji – Popovići – Drage – Dol