Nastavlja se istraživanje o Žumberačkim mučenicima

Tijekom proteklih šest mjeseci provedeno je opširno povijesno istraživanje o svećenicima koji su stradali tijekom II. Svjetskog rata i u godinama neposredno nakon završetka ratnih zbivanja. S obzirom na činjenicu kako Žumberački vikarijat teritorijalno pokriva puno veći prostor od samog geografskog Žumberka razumljivo je da su u povijesno istraživanje uključeni i oni svećenici koji su na bilo koji način vezani uz Vikarijat, a djelovali su izvan žumberačkog područja. Osim grkokatoličkih svećenika koji su pripadali pod nadležnost Križevačke eparhije, posebna je pažnja posvećena i jednom rimokatoličkom župniku koji je stradao u Žumberku, a svoju je službu obavljao kao svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Za sve njih tijekom proteklih desetljeća ustalio se jedinstveni naziv Žumberački mučenici. U postupku prikupljanja podataka o mučenicima obrađeno je mnoštvo do sada objavljenih radova na tu temu. Od svih autora koji su se bavili stradanjem svećenstva svakako treba posebno istaknuti princip rada dr. Stjepana Kožula koji je u svojim djelima postavio kriterij kojeg treba prihvatiti i u Žumberačkom vikarijatu. Taj je kriterij iznimno važan jer stavlja znanstveno načelo pristupa materiji iznad svakog samovoljnog tumačenja povijesne stvarnosti. U svojem djelu „Svećenici žrtve progona u Hrvatskoj nakon II. Svjetskog rata“ upozorio je na kriterij kojim se određuje broj žrtava. Jednako tako na više je mjesta istaknuo kako su pojedini autori navodili krive podatke o ubijenim svećenicima, neke žive svećenike zabunom su uvrstili među poginule, a neke kao što je primjerice vlč. Karlo Ivančić uopće nisu navodili među stradalima. Od iznimne je važnosti i tabelarni prikaz za svakog pojedinog svećenika Zagrebačke nadbiskupije gdje se jasno navodi od koje je vojske stradao ili na koji je način vršena tortura. Na žalost takav tabelarni prikaz za Križevačku eparhiju nikada nije napravljen. Ipak zbog interesa vjernika koji žele saznati osnovne podatke o stradanju Žumberačkih mučenika donosimo osnovni tabelarni prikaz koji je još uvijek u izradi.

 

IME I PREZIME

 

 

 

NAČIN I MJESTO STRADAVANJA

o. Nenad GAVRILOVIĆ, Prisjednik duhovnog stola i župnik Početkom jeseni 1943. strijeljan od partizana u Čazmi zajedno s rimokatoličkim svećenikom Rudolfom Mikecom.
o. Pavao GVOZDANOVIĆ, župnik Stradao 16/17. srpnja 1943. u blizini sela Berkasovo u Srijemu. Ubijen od „naoružane čete“
vlč. Karlo IVANČIĆ, župnik Ubijen od njemačkih nacista (Čerkeza) 24. listopada 1943.u Sošicama
o. Ivan Julijan KUHAR, redovnik Vasilijanac Ubijen od strane partizana na Gračacu kod Pribića 1944.
Slavko PAVIĆ (sin svećenika) Ubijen – u Novom Sadu od strane mađarskih nacista
Febronija RAPLJENOVIĆ r. Provči (supruga svećenika) Strijeljana od partizana 1945. ( Rakov Potok)
dr. Tomo SEVEROVIĆ –kanonik Uhapšen 12.svibnja 1945., više godina proveo u zatvoru Stara Gradiška.
Dionizije ŠIMRAK – bogoslov Usmrćen od partizana na Planini (kod Novih Sela Žumberku)
dr. Ivan ŠIMRAK- župnik Ubijen od „muslimana ustaša“ na Plešivici 9. lipnja 1944.
dr. Janko ŠIMRAK – vladika Uhapšen 9. svibnja 1945., od posljedica torture preminuo 1946.
o. Inokentije TIMKO, redovnik ekonom Grkokatoličkog sjemeništa Strijeljan u Zagrebu 29. lipnja 1945.
o. Aleksandar VLASOV -župnik Stradao 26/27. srpnja 1942. kod Garešnice.

Ubijen od „ oboružanih ljudi“