Nakon razornog potresa hitna sanacija štete u Grkokatoličkom sjemeništu

Nakon razornog potresa hitna sanacija štete u Grkokatoličkom sjemeništu

Nakon razornog potresa hitna sanacija štete u Grkokatoličkom sjemeništu

U razornom potresu koji je u nedjelju 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb osobito je stradao Gornji Grad. U potresu je znatno oštećeno i Grkokatoličko sjemenište osobito prvi i drugi kat. U utorak 24. ožujka 2020. Sjemenište je obišao biskupski vikar o. Daniel Vranešić u pratnji sjemenišnog ekonoma o. Danijela Hranilovića i o. Ivice Radeljaka ravnatelja eparhijskog Caritasa. Ekonom Grkokatoličkog sjemeništa o. Hranilović upoznao je vikara sa hitnim radovima koji su poduzeti neposredno nakon potresa. Naime na dijelu zgrade urušio se sjeverni zid, urušili su veliki dimnjaci, popucali su lukovi u hodnicima, a na dijelu tavana narušena je drvena konstrukcija. Znatno su oštećene i sobe za bogoslove. No prilikom obilasaka zamijećeno je da je uslijed velikog potresa ostala na drugom katu potpuno neoštećena bogoslovska kapela posvećena Trojici Jerarha. Neposredno nakon potresa radnici su poduzeli građevinske zahvate kako bi se sanirala šteta i spriječilo daljnje urušavanje koje predstavlja opasnost za građane. Biskupski vikar na kraju obilaska Sjemeništa u ime svog vikarijatskog svećenstva i vjernika posebno je zahvalio ekonomu o. Danijelu Hraniloviću i o. Ivici Radeljaku koji unatoč ozbiljnoj situaciji ostaju u Sjemeništu i u ovim teškim trenucima očinski brinu za zgradu u kojoj su u proteklim stoljećima odgojene generacije grkokatoličkih svećenika.

Razorni potres oštetio je Grkokatoličko sjemenište na Gornjem Gradu
U potresu je potpuno neoštećena ostala bogoslovska kapela iako su sve prostorije oko nje znatno oštećene