Najavljena zaštita Abrahamovog hrasta Mamre kod Hebrona

Najavljena zaštita Abrahamovog hrasta Mamre kod Hebrona

Najavljena zaštita Abrahamovog hrasta Mamre kod Hebrona

Ruska pravoslavna crkva objavila je ovi dana kako u Palestinu narednih tjedana namjerava uputiti botaničare i stručnjake iz zaštite bilja koji će iz St. Petersburga krenuti prema Hebronu s ciljem zaštite Hrasta Mamre. Ruski znanstvenici će u narednom periodu raditi na saniranju i zaštiti Hrasta Mamre kod kojeg se dogodio susret Abrahama sa Tri Posjetitelja. Sveto Pismo navodi kako je Abraham ugostio tajnovite Posjetioce upravo pokraj stabla Hrasta. Abraham zapravo nije znao tko ga je posjetio, ali nakon tog posjeta više ništa nije bilo isto, ni u životu Abrahama ni u povijesti čovječanstva. Hrast Mamre kod kojeg se taj susret dogodio, prije otprilike pet tisuća godina, i danas je djelomično sačuvan. Veliki car Konstantin pokraj Hrasta Mamre podigao je baziliku ali je ona na žalost kasnije srušena. Godine 1970. napravljeni su metalni potpornji kako bi se barem donekle sačuvali preostali dijelovi ovog Starozavjetnog stabla. Zanimljivo da je iz starog dijela stabla 1997. započelo rasti novo stablo.

U ikonografiji se inače na ikonama Abrahamovog susreta sa Tri Anđela uvijek u pozadini prikazuje i Hrast Mamre.

abramamovo-gostoprimstvo-kod-hrasta-mamre
Abrahamovo gostoprimstvo kod hrasta Mamre
procesija-u-blizini-hrasta-mamre
Procesija u blizini hrasta Mamre