Nadbiskup Alojzije Stepinac dobrotvor sošičkog samostana

Nadbiskup Alojzije Stepinac dobrotvor sošičkog samostana

Nadbiskup Alojzije Stepinac dobrotvor sošičkog samostana

Na dan 10. veljače Katolička crkva spominje se blaženog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca. I mi vjernici Žumberačkog vikarijata obilježavamo spomen smrti nekadašnjeg metropolita hrvatskih grkokatolika. Uz ovaj spomendan ponajprije treba istaknuti dobrotu nadbiskupa Stepinca koju je iskazao prema hrvatskim grkokatolicima pomažući izgradnju samostana časnih sestara Bazilijanki u žumberačkom naselju Sošice. Takva plemenita djela ostaju kao “luč Kristova u povijesti” koja osvjetljava njegov blaženi lik. Slika Blaženika u kapeli sošičkog samostana trajno podsjeća sve one koji tu dolaze da je Alojzije Stepinac dio nas, dio naše grkokatoličke duhovne zajednice. Iznad svega valja istaknuti kako je u Blaženiku satkana istina o vremenima komunističkog progona Crkve. Taj zloduh komunizma pokušao je potpuno zatrti Crkvu u našem zavičaju. Podsjetimo, i nakon II. Svjetskog rata (1948.) paljene su grkokatličke crkve u Mrzlom Polju, Pećnom i Grabru. Nije dakle zloduh zaobišao Žumberak i naše svetinje. Ponovimo, Stepinac je dakle gradio grkokatoličke svetinje, konkretno u Sošicama, a trorogi zloduh ih je palio. I sad će nam zloduh komunizma preko izvjesne gospode dijeliti savjete o svetosti Blaženika? Ma taman posla.