Na susretu s Papom u Sarajevu kardinal Vinko Puljić pozdravio grkokatolike u BiH

Na susretu s Papom u Sarajevu kardinal Vinko Puljić pozdravio grkokatolike u BiH

Na susretu s Papom u Sarajevu kardinal Vinko Puljić pozdravio grkokatolike u BiH
Na kraju svete mise koju je u subotu 6. lipnja 2015. na sarajevskom stadionu Koševo predvodio papa Franjo riječ zahvale izrazio je vrhbosanski nadbiskup uzoriti kardinal Vinko Puljić. Pozdravljajući preko šezdeset tisuća vjernika koji su prisustvovali euharistijskom slavlju na stadionu, kardinal Puljić, kao prvi čovjek Katoličke crkve u BiH posebno je pozdravio “katolike istočnog obreda u BiH”. Iako su na susretu bili i grkokatolici iz susjednih zemalja Hrvatske, Srbije i Makedonije, pozdrav je bio prvenstvenoj upućen zajednici grkokatolika u BiH. Ovaj kardinalov pozdrav izrečen pred Papom i biskupima od povijesnog je značaja i zaslužuje punu pažnju svih crkvenih struktura na ovdašnjem području. Pozdrav “katolicima istočnog obreda u BiH” od 6. lipnja 2015. ima osobiti značaj za daljnji razvoj Katoličke crkve istočnog obreda u BiH. Posljednjih godina naime moglo se čuti kao se u bosansko-herecgovačkoj crkvenoj i svjetovnoj javnosti nedovoljno ističe prisutnost grkokatolika u Bosni što ima i određene negativne posljedice. Kardinalov javni pozdrav grkokatolicima u BiH izražen pred svekolikom javnošću sasvim jasno upućuje da se stvari počinju kretati u pravom smjeru i da su grkokatolici u Bosni i Hercegovini prepoznati kao jedna cjelina koja pripada Katoličkoj crkvi u BiH. Iako još u formalno-pravnom smislu bosanski grkokatolici nisu inkorporirani u BK BiH treba se nadati da će se u skoroj budućnosti i ova administrativna formalnost riješiti te će Ukrajinci grkokatolici u BiH postati neodvojivi dio mjesne crkve u susjednoj državi sa vlastitim predstavnikom u Biskupskoj konferenciji BiH.