Monasi hercegovačkog manastira Žitomislić 1682. godine prihvaćaju uniju s Katoličkom crkvom

Monasi hercegovačkog manastira Žitomislić 1682. godine prihvaćaju uniju s Katoličkom crkvom

Monasi hercegovačkog manastira Žitomislić 1682. godine prihvaćaju uniju s Katoličkom crkvom

U povijesti Grkokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini poznato je da je hercegovački manastir Tvrdoš kod Trebinja bio važno grkokatoličko središte tijekom 17. stoljeća. Igumani manastira Tvrdoša održavali su putem pisama vezu sa rimskim papama. Godine 1661. tvrdoški iguman Ćiril boravio je sa nekolicinom monaha u Rimu te su tada Papi donijeli pismo hercegovačkog mitropolita u kojem se prihvaća crkveno jedinstvo s Petrovim nasljednikom. Deset godina nakon sklapanja Unije, dakle 1671. godine, u Rimu opet borave tvrdoški monasi. Slijedeće 1672. godine i monasi manastira Zavala prihvaćaju se sjediniti s Katoličkom crkvom te s tom nakanom šalju dvojicu kaluđera u Rim koji u ime manastirskog bratstva obećaju poslušnost Svetom ocu. U drugoj polovici 17. stoljeća, po svemu sudeći, ojačao je crkvenosjediniteljski pokret u Hercegovini. Već je otprije poznato da su manastiri Tvrdoš i Zavala bili nositelji ideje o crkvenom jedinstvu. Međutim novija istraživanja u Vatikanskim arhivima otkrila su da je i treći hercegovački manastir, onaj u Žitomisliću također pristupio crkvenoj uniji s Katoličkom crkvom. Jedan dokument iz 17. stoljeća to i potvrđuje. Monasi hercegovačkog manastira Žitomislić su naime 1682. godine poslali svog igumana u Rim da u ime manastirskog bratstva izrazi poslušnost sv. Ocu. Žitomislićkom igumanu je preporuku za Rim napisao hvarski biskup. Ovaj dokument koji se nalazi u rimskom Arhivu “De propaganda Fide” nepobitno dokazuje da je manastir Žitomislić od 1682. bio u crkvenom jedinstvu sa Katoličkom crkvom. Vezano za pitanje Unije hercegovačkih manastira važno je skrenuti pozornost i na pismo biskupa Ante Primia koji u izvještaju poslanom u Rim za godinu 1684. potvrđuje kako su hercegovački manastiri zaista u punom jedinstvu s Katoličkom crkvom ali imaju se ravnati prema posebnom Dekretu u kojem je Sveta Stolica odredila da se hercegovački monasi vrate u Rim svake četvrte godine i da tom prilikom “obnove poslušnost Svetoj Stolici”.