Molitveno okupljanje na Osunji

Molitveno okupljanje na Osunji

Molitveno okupljanje na Osunji

U nedjelju 1. rujna 2019. u selu Osunja koje pripada mrzlopoljskoj župi održano je tradicionalno godišnje molitveno okupljanje Osunjanja. Vjernici su se okupili u središtu sela kod križa gdje je župnik o. Nenad Krajačić predvodio bogoslužje. Nakon molitvenog dijela Osunjani i njihovi prijatelji nastavili su druženje uz žumberačke specijalitete. U prošlosti je u ovome selu postojala i drvena uskočka kapela sv. Arkanđela Mihaela koje danas više nema a obnovljena je kapela sv. Nikole na mjesnom groblju. Selo Osunja nalazi se na samoj granici sa Republikom Slovenijom te se tu već stoljećima njeguje zajedništvo hrvatskog i slovenskog naroda što može biti primjer svima.