Vjernici u samoborskoj crkvi na Zadusnoj liturgiji 2016