Molimo za svoje pokojnike i budimo svjesni prolaznosti života

Molimo za svoje pokojnike i budimo svjesni prolaznosti života

Molimo za svoje pokojnike i budimo svjesni prolaznosti života

Povodom blagdana Svih Svetih i Dušnog dana u župama Žumberačkog vikarijata služiti će se svete liturgije za duše preminulih vjernika. Ovih dana na osobiti smo način pozvani u tišini i sabranosti obići grobove svojih najmilijih. Blagdan Svih Svetih ujedno je i poticaj da promišljamo o prolaznosti vlastitog života. Prolaze dani jedan za drugim, prolaze tjedni, mjeseci i godine a mi kao vjernici razmišljamo o potrebi da svaki naš životni trenutak bude ispunjen dobrotom i ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Smisao je života da bude prije svega nama samima na radost ali da bude i na blagoslov svima onima sa kojima dijelimo svakodnevnicu. Lijepo je čuti kada na kraju života za nekoga možemo, svi zajedno kao zajednica, ustvrditi kako je bio dobar čovjek, kako je oko sebe širio ljubav i zajedništvo, kako je poticao na dobro sve sa kime se družio. Nasuprot tome strašno je kada za nekog na kraju života moramo tužna srca ustvrditi da je neprestano širio razdor, da je za života svoga svagdje tražio neku pogrešku kod drugih ljudi i postao na taj način duhovni teret prvenstveno svojoj obitelji, župi ali nažalost i cijeloj eparhiji. Eto blagdan Svih Svetih neka nas potakne da u nama nikada ne nestane svijesti o tome kako će u konačnici o nama samima jednom svjedočiti oni koji su s nama provodili život.