Molimo Presvetu Bogorodicu za sve naše mlade u Vikarijatu

Molimo Presvetu Bogorodicu za sve naše mlade u Vikarijatu

Molimo Presvetu Bogorodicu za sve naše mlade u Vikarijatu

U povodu blagdana Uspenija presvete Bogorodice – Velike Gospe potrebno je uputiti Nebeskoj Majci molitve za sve mlade u Žumberačkom vikarijatu. Krajem ovog mjeseca u Stojdragi će se održati Susret djece i mladih Žumberačkog vikarijata pa je već sada potrebno moliti Bogorodicu za uspjeh susreta. Moliti za mlade znači moliti za one pred kojima stoje životni izazovi. A životni izazov je kako sačuvati vjeru. Svakako Crkva mladima u današnjem vremenu treba posvetiti posebnu pažnju jer bez mladih Crkva bi u budućnosti mogla ostati samo na tradiciji starijih. Iznad svega potrebno je u mladim srcima očuvati vjeru u Boga, razvijati pobožnost prema Presvetoj Bogorodici i gajiti ljubav prema Crkvi. Svećenici su zato pozvani približiti se mladima upravo kroz svoje propovijedi, susrete i pastoralni rad koji je blizak mlađoj generaciji. Kako je lijepo vidjeti sliku mladih Žumberčana koji su okupljeni oko lika Presvete Bogorodice, nasmijani i radosni kao da su kod svoje prave majke. U Njezinoj blizini svi se osjećaju lijepo i mirno. Blagdan Velike Gospe sve nas potiče na veću zauzetost za mladu generaciju kojoj u ovom desakraliziranom svijetu i vremenu treba nježnu Majku koja će svima pomoći koračati putem prema Njezinom sinu Isusu Kristu.