Mnoštvo grkokatolika na Mladifestu u Međugorju

Mnoštvo grkokatolika na Mladifestu u Međugorju

Mnoštvo grkokatolika na Mladifestu u Međugorju

U Međugorju je od 1. do 6. kolovoza 2018. održan 29. po redu Mladifest koji je okupio mlade iz cijelog svijeta. Na susretu se okupilo više od pedeset tisuća mladih te preko tristo svećenika predvođenih nadbiskupom Hoserom. Na otvaranju Mladifesta svečanu svetu misu predvodio je mons. Henryk Hoser apostolski vizitator za župu Međugorje. Sa mladima je misu slavio drugoga dana susreta i nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto. Na ovogodišnjem Mladifestu sudjelovali su i mnogobrojni grkokatolički svećenici iz Ukrajine, Slovačke, Mađarske i drugih država koji su u Međugorje dopratili svoje mlade. Grkokatolici tradicionalno posjećuju Međugorje koje svojom posebnom duhovnošću pridonosi rastu mnogobrojnih vjernika. Posebno treba istaknuti sakrament ispovijedi koji obilježava međugorsku duhovnost. Osim na Mladifest i na veliku godišnju Svećeničku duhovnu obnovu i tijekom ostatka godine u Međugorje se slijevaju tisuće grkokatolika iz Europe i svijeta što zahtjeva i određenu pastoralnu skrb za katolike bizantskog obreda. Crkveno pravno gledajući područje republike Bosne i Hercegovine nalazi se još uvijek u sastavu grkokatoličke hrvatske Križevačke eparhije, no u perspektivi će se u Bosni i Hercegovini oformiti samostalni Grkokatolički egzarhat koji će pastoralno pokrivati i područje Međugorja u kojem se sve više osjeća grkokatolička prisutnost te se opravdano predlaže da u Međugorju bude stalno prisutan jedan grkokatolički svećenik koji bi bio na raspolaganju za svete ispovjedi hodočasnicima koji ovdje dolaze.

Grkokatolička ispovijed u Međugorju MLADIFEST

 

Svećenici istočnog obreda redovito posjećuju Međugorje