Mesopusna nedjelja koju još i nazivamo nedjeljom Posljednjeg suda

Mesopusna nedjelja koju još i nazivamo nedjeljom Posljednjeg suda

Mesopusna nedjelja koju još i nazivamo nedjeljom Posljednjeg suda

U vremenu pripreme za Veliki post grkokatolici slave Mesopusnu nedjelju koju još i nazivaju nedjeljom Posljednjeg suda. Te se nedjelje čita Matejevo evanđelje kojeg vam donosimo u nastavku. „Reče Gospod: Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi z desna, a jarce s lijeva.“ Tada će kralj reći onima sebi zdesna: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primiste u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“

Tada će mu pravednisi odgovoriti: „Gospodine, kada te vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zagrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili i tamnici i dođosmo k tebi?“ A kralj će im odgovoriti: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće meni učiniste!“

Zatim će reći onima slijeva: „Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!“

Tada će mu i oni odgovoriti: „Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna ili žedna, ili stranca ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?“ Tada će im on odgovoriti: „Zaista, kažem vam, što god ne učinite jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne uliniste!“ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.“

Potičemo vas da o sadržaju ovog teksta promišljate u vremenu koje je pred nama.