Marčanski vladika Pavle Zorčić u vizitaciji ličkih župa Vilići (Staro Selo) i Brlog kod Otočca 1672.

Marčanski vladika Pavle Zorčić u vizitaciji ličkih župa Vilići (Staro Selo) i Brlog kod Otočca 1672.

Marčanski vladika Pavle Zorčić u vizitaciji ličkih župa Vilići (Staro Selo) i Brlog kod Otočca 1672.

Zahvaljujući jednom sačuvanom pismu (ex Vilich-Otocaz) koje je marčanski vladika Pavle Zorčić uputio zagrebačkom biskupu 1672. godine saznajemo da je u drugoj polovici 17. stoljeća u selu Vilićima (danas Staro Selo) kod Otočca u Lici postojala grkokatolička župa. Kako sam vladika Zorčić u pismu piše  u Vilićima se nalazio povodom kanonske vizitacije. Još je zanimljiviji podatak koji je kao bilješka sačuvan u knjizi Prologu iz 17. stoljeća. U tom zapisu stoji da je „monah Maksim odnio knjige iz manastira Marče u ličko selo Viliće gdje je knjige našao vladika Zorčić – episkop vlaških sinov i zatim ih je vratio u Marču“. Deset godina kasnije opet se u jednom spisu spominje boravak vladike Zorčića u Lici. Po svoj prilici vladika Zorčić vizitirao je i naselje Brlog kod Otočca jer je tu u „drvenoj crkvi svećenik istočnog obreda vršio bogoslužja i za rimokatolike“. U brlogu je dakle jedan svećenik služio oba obreda, a takva je praksa u pojedinim dijelovima Like zadržana sve do prvog desetljeća 18. stoljeća.  U dokumentu koji nosi nadnevak od 31. kolovoza 1682. stoji da je vladika Zorčić boravio na ličkom području u kanonskoj vizitaciji. Tom prilikom posjetio je krbavsko-modruškog i senjskog biskupa Hijacinta Dimitra koji je stalno boravio gradu u Senju. Iste godine senjski biskup Hijacint uzvratio je bratski posjet vladici Pavlu Zorčiću.  Iz mnogih dokumenata razvidno je da su grkokatolički-marčanski i rimokatolički-senjski biskupi usko surađivali na području Like.Nakon Pavla Zorčića kao kandidat za marčanskog vladiku predložen je mladi Marko Zorčić. Međutim protiv njega su ustali grkokatolički monasi u Gomirju koji su smatrali da tamošnjem igumanu pripada tron marčanskog vladike, što i nije bilo sasvim bez osnova, jer su zaista neki gomirski igumani već prije postajali marčanski vladike (npr.Predojevići). U to vrijeme, razumije se, manastir Gomirje bio je još uvijek  u jedinstvu s Katoličkom crkvom, ali zbog nesuglasica oko imenovanja Marka Zorčića za marčanskog episkopa u tom periodu  nema vizitacija po Lici, jer su monasi iz Gomirja na čelu s Joakimom Šobatovićem nagovorili svećenstvo u Lici da ne prima mladog Marka Zorčića. Tek dolaskom blagog i pomirljivog vladike Isaije Popovića na tron marčanskih biskupa, donekle su se smirile nesuglasice s Gomircima, te se opet  vraća tradicija kanonskih vizitacija sjedinjenih (grkokatoličkih) župa po Lici.