Majka Božja Bistrička u Kalju

Majka Božja Bistrička u Kalju

Majka Božja Bistrička u Kalju

Zalaganjem pokojnog kaljskog župnika vlč. Stjepana Ivanušića, 1988. godine svetište Maje Božje Bistričke i mons. Lovro Cindori poklonili su župi sv. Mihaela Arkanđela u Kalju (na Žumberku) kip Majke Božje Bistričke.

Tom zgodom vijećnici bistričkog svetišta u procesiji su donijeli dragocjeni poklon. Smješten je na časno mjesto u župnoj crkvi.

Ove godine, 31 godinu kasnije, na blagdan Majke Božje Bistričke, mons. Lovro Cindori propovijedao je u Kalju. Obnovio je vlastito sjećanje i sjećanje župljana na 1988. godinu.

Ostali smo na zajedničkom obroku i nastavili crkveno slavlje u Caritasovom odmaralištu (u župnom stanu koji je dan na korištenje Caritasu budući da već desetljećima u njemu ne stanuje svećenik).