Vjernici na blagdan Duhova u crkvi u Danculovicima