Liturgijom obilježen blagdan Duhova u Dančulovićima

Liturgijom obilježen blagdan Duhova u Dančulovićima

Liturgijom obilježen blagdan Duhova u Dančulovićima

Na blagdan Silaska Svetoga Duha na apostole u istoimenoj filijalnoj crkvi u žumberačkom naselju Dančulovići proslavljeno je godišnje proštenje. Svetu liturgiju služili su o. Marjan Jeftimov kaštanski i sošički župnik te o. Zinovije Zastavni župnik radatovićki. Tradicionalno se na blagdan Duhova ili Pedesetnice u Dančulovićima koji spadaju pod župu Kašt okupljaju župljani kao i oni koji žive u obližnjim gradovima. Sukladno tradiciji i ove godine nakon liturgijskog slavlja vjernici su obišli grobove svojih najmilijih.

Duhovi u Danculovicima
Duhovi u Dančulovićima

Vjernici na blagdan Duhova u crkvi u Danculovicima
Vjernici na blagdan Duhova u crkvi u Dančulovićima