Lički grkokatolici – pop Nikola Uzelac grkokatolički župnik u Kosinju 1693.

Lički grkokatolici – pop Nikola Uzelac grkokatolički župnik u Kosinju 1693.

Lički grkokatolici – pop Nikola Uzelac grkokatolički župnik u Kosinju 1693.
Senjski i Krbavsko-modruški biskup Sebastijan Glavinić (1689.-1697.) u hrvatskoj crkvenoj povijesti ostao je zapamćen po važnom djelu „Opis Like i Krbave“. Uz mnogobrojne podatke o crkvi rimskog obreda na području Like i Krbave, biskup Glavinić daje nam u svom djelu, kao vjerodostojni izvor, podatke o grkokatolicima u Lici na kraju 17. stoljeća. Podataka o ličkim grkokatolicima iz 17. stoljeća iznimno je malo, stoga je razumljivo da Glavinićevom spisu pripada posebna pažnja. Opisujući stanje u svakoj pojedinoj ličkoj župi Glavinić u spisu bilježi i podatke o grkokatolicima u Kosinju. Posebnu pažnju Glavinić posvećuje grkokatoličkom svećeniku Nikoli Uzelcu koji je vršio službu župnika u Kosinju. Slučaj svećenika Uzelca povezan je s tadašnjim grkokatoličkim marčanskim vladikom Isaijom Popovićem i s pravoslavnim episkopom Atanasijem Ljubojevićem. Poznato je da su od 1611.godine Marčanski vladike vizitirali župe istočnog obreda u Lici. Dakle, kroz gotovo cijelo 17. stoljeća Lika je bila pod isključivom jurisdikcijom marčanskih vladika. Dolaskom iz Dalmacije pravoslavnog episkopa Atanasija Ljubojevića na ličko područje 1696. godine započinje postupak pravoslavizacije dotadašnjih grkokatoličkih župa. Episkop Ljubojević nastanio se u Medku kod Gospića te je odatle započeo svoje djelovanje po ostatku Like. Ali već na početku svog djelovanja po Lici pravoslavni episkop Ljubojević naišao je na snažan otpor grkokatoličkog kosinjskog svećenika Nikole Uzelca. On je pred senjskim biskupom Glavinićem izjavio kako priznaje isključivo duhovnu vlast marčanskog vladike Isaije Popovića, dok za episkopa Atanasija Ljubojevića predlaže da ga vojne vlasti trajno presele iz Like. I doista vlasti su episkopu Ljubojeviću ubrzo zabranile boravak u Lici te je interniran u manastir Komogovinu na Banovini, gdje je zatekao neke sjedinjene monahe koje je odatle protjerao u Marču. Nema pouzdanih podataka što se dalje događalo s ličkim grkokatoličkim svećenikom Nikolom Uzelcem u Kosinju. Je li se on nakon odlaska Ljubojevića u Komogovinu naselio sa svojim graničarima u Medak kako je to i predlagao biskupu Glaviniću ili je ostao u Kosinju do svoje smrti nikada nije dokraja rasvijetljeno. Narodna predaja, koja se do danas zadržala u ovom dijelu Like, kaže da je grkokatolički pop Nikola Uzelac pokopan kod stare crkve u Kosinju.