Krštenja u župi Kašt radost su za cijeli Žumberački vikarijat

Krštenja u župi Kašt radost su za cijeli Žumberački vikarijat

Krštenja u župi Kašt radost su za cijeli Žumberački vikarijat

Nedavno krštenje u župi Kašt i skorašnje novo krštenje lijepi su znakovi koji dolaze iz zapadnog dijela Žumberka. U grkokatoličkoj župi Kašt koja se nalazi na samoj granici sa republikom Slovenijom zadržale su se mlade obitelji koje u ovom žumberačkom naselju planiraju graditi svoju budućnost. Crkva iznad svega u ovom vremenu posebnu pažnju želi posvetiti upravo mladim obiteljima. Župnik je uvijek tu da zajedno sa svojim vjernicima gradi zajednicu te da mladim obiteljima pomogne na putu duhovnog rasta. Župa Kašt, koja sada ima rezidencijalnog župnika, uistinu ima sve predispozicije za napredak. Iznad svega župnik u svome radu ima bratsku i molitvenu podršku svećenstva Žumberačkog vikarijata koje se raduje svakom napretku kaštanske župe. Zato je svako novo krštenje radost za čitav naš Žumberački vikarijat. U Godini Svetog Duha vjernici su pozvani u svojim dušama ponovno osjetiti puninu zajedništva sa svojim duhovnim pastirom, moliti za svog župnika, i pomagati mu da zajedno kroče stazom spasenja. Bog neka blagoslovi zajedništvo i dade još ovako lijepih vijesti iz kaštanske župe.