Kardinal Sandri otputovao u Ukrajinu

Kardinal Sandri otputovao u Ukrajinu

Kardinal Sandri otputovao u Ukrajinu

Vatikan, (IKA) – Kardinal Leonardo Sandri, pročelnik Kongregacije za Istočne Crkve, boravit će od 11. do 17. srpnja u Ukrajini, na poziv višega kijevskog nadbiskupa Svjatoslava Ševčuka, poglavara Grkokatoličke Crkve u Ukrajini, i u prigodi nacionalnoga hodočašća u marijansko svetište Zarvanytsia. Kardinal će prenijeti pozdrave, blagoslov i solidarnost pape Franje grkokatoličkoj zajednici, katolicima latinskoga obreda, pravoslavnima, i svima koji trpe zbog posljedica sukoba koji traje već tri godine. Tijekom putovanja pohodit će Kijev, Lavov, Harkiv, Sloviansk, gdje će se, među ostalim, susresti s izbjeglicama, te marijansko svetište u Ternopilu.
Želja je da to putovanje bude putovanje utjehe, da se prenese riječ radosti i nade pape Franje zemlji koja mnogo trpi zbog posljedica nedavnih sukoba, rekao je kardinal Sandri u razgovoru za Radio Vatikan. Pohodit ću ponajviše istočni dio, gdje žive grkokatolici, ali gdje ima i katolika latinskoga obreda te pravoslavnih. Sve te sastavnice oblikuju kršćansku zemlju, zemlju u kojoj se vjeruje u Boga, u Isusa Krista, a ta se vjera povezuje s trpljenjem na križu, trpljenjem zbog podjela, ratova, i onih koji su žrtve tih zbivanja, posebice oni nedužni, kazao je kardinal. U ovogodišnjoj poruci za Svjetski dan mira, papa Franjo je istaknuo „one koji stvaraju mir”. Mir ne pada s neba poput padobrana; na zemlji su, naprotiv, potrebni ljudi koji ga grade, koji nailaze na teškoće i koji postižu dogovore, dijalog, sporazum, kako bi svladali razloge koji bi mogli potaknuti ratove i sukobe. I sve to uvijek u poštovanju međunarodnoga prava, teritorijalnoga integriteta svih zemalja, ali i uz čovječnost i ljubav. Spomenuvši potom prikupljanje milodara za Ukrajinu, koje je, na poticaj pape Franje, provedeno u svim katoličkim crkvama u Europi, kardinal je kazao da su ta sredstva znak solidarnosti svih katolika u Europi. To su donacije koje je Papa primio za sve Ukrajince. Poruka je stoga opća: ljubav i solidarnost za sve one koji su žrtve te humanitarne krize, jer u toj zemlji vlada glad, nema lijekova, a kuće i škole su uništene. Uz pomoć Caritasa, Grkokatoličke Crkve, latinske Crkve, pravoslavnih Crkvi – jer, Papa želi da ta pomoć stigne do sviju – želi se ublažiti patnja tih ljudi, želi se dati nada u budućnost te zemlje koju želimo vidjeti slobodnu. To je zemlja ljudi koji imaju mnogo ljudskih i duhovnih kvaliteta, a koje ima naša kršćanska vjera. Nadam se stoga da će ta Papina poruka bratstva, pomoći, solidarnosti, svima donijeti radost Evanđelja, zaključio je kardinal Sandri.