Kardinal Kuharić razumio je žumberačke grkokatolike

Kardinal Kuharić razumio je žumberačke grkokatolike

Kardinal Kuharić razumio je žumberačke grkokatolike

Dne 11. ožujka 2018. napunilo se 16 godina od preminuća zagrebačkog nadbiskupa blage uspomene kardinala Franje Kuharića. Sjećajući se ovog velikana Crkve potrebno je istaknuti i njegovu osobitu povezanost sa žumberačkim grkokatolicima. Kardinal Franjo Kuharić često je boravio među katolicima istočnog obreda što mu je omogućavalo da od svećenika čuje stajališta o unutrašnjim pitanjima hrvatske Križevačke eparhije. Među ostalim nadbiskup zagrebački je ujedno i metropolita hrvatskih grkokatolika stoga je sasvim razumljivo da je kardinal održavao bratske susrete sa grkokatoličkim svećenstvom. Spominjući se djelovanja blagopokojnog kardinala Kuharića svakako treba istaknuti i njegov očinski odnos prema hrvatskim grkokatoličkim svećenicima koji su 80-tih godina prošlog stoljeća intenzivno radili na obnovi sakralnih objakata u Žumberku. Kardinalova vrata su za sve materijalne potrebe uvijek bila otvorena. No iznad svega treba istaknuti doprinos Kardinala u dismembraciji grkokatoličke Križevačke eparhije. Kardinal je dobro uočio da Hrvati grkokatolici žele vlastitu Križevačku biskupiju u granicama republike Hrvatske stoga je podržao inicijativu tadašnjeg žumberačkog vikara Ivice Pavkovića i žumberačkog svećenstva da se pristupi teritorijalnoj reorganizaciji grkokatoličke biskupije. Bez podrške kardinala Kuharića grkokatolička Križevačka eparhija do danas bi se prostirala na teritoriju svih republika bivše Jugoslavije. I šesnaest godina nakon smrti omiljenog kardinala i velikog prijatelja hrvatskih grkokatolika i dalje se čeka sa konačnom provedbom dismembracije Križevačke eparhije. To je nažalost jedina hrvatska biskupija koja nema usklađene biskupijske granice sa onim državnim tj. u svojim granicama danas ima cijeli teritorij takozvane Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Najvažnije pitanje hrvatskih grkokatolika, a to je dismembracija Križevačke eparhije, i dalje čeka svoje riješenje. Tek se sada sa povijesne distance može vidjeti što je za Hrvate grkokatolike značio blagopokojni metropolita Franjo Kuharić.

Kardinal Franjo Kuharić u Žumberku