Kanonski obilazak riječkog područja

Kanonski obilazak riječkog područja

Kanonski obilazak riječkog područja

U ponedjeljak 25. srpnja 2022. žumberački biskupski vikar o. Daniel Vranešić obavio je kanonski obilazak riječkog područja na kojem danas živi značajan broj grkokatolika, a na kojem se planira osnivanje nove župe. Vikar se susreo sa vlč. Sanjinom Francetićem župnikom župe Uznesenja BDM, upoznaio ga sa planovima, te je preuzeo ključ crkve sv. Sebastijana koja se nalazi u staroj gradskoj jezgri. S blagoslovom riječkog nadbiskupa ova je crkva ustupljena za potrebe grkokatoličkih bogoslužja. Vikar se u crkvi sv. Sebastijana susreo i sa grkokatoličkim vjernicima. Tom prilikom crkvi su darovne grkokatoličke liturgijske knjige (liturgikon, lekcionar i molitvenici) kao i crkvene rize (svećenika liturgijska odjeća). Svećenici koji će s blagoslovom križevačkog vladike nadalje služiti u Rijeci više neće morati nositi liturgijske predmete sa sobom već će sve potrebno biti u hramu. Mjesni župnik vlč. Francetić izrazio je prilikom vikarske vizitacije želju da se u župnoj crkvi uskoro organizira i svečana arhijerejska liturgija te koncert grkokatoličkih korova kako bi se riječkoj vjerničkoj javnosti približila istočna katolička tradicija. U nastavku obilaska riječkog područja vikar se na Trsatu susreo sa tamošnjim gvardijanom fra. Krunom Kocjanom i braćom franjevcima. Tradicionalno Marijansko svetište na Trsatu mjesto je koje rado posjećuju mnogobrojni hrvatski grkokatolici. U tom smislu vikar i gvardijan usuglasili su da će se u jesenskim mjesecima služiti grkokatolička liturgija pred čudotvornom trsatskom ikonom. Za potrebe mnogobrojnih vjernika koji žive na području Riječke metropolije još 2008. godine predloženo je osnivanje nove župe. U ovom trenutku uz stalne vjernike na riječkom, istarskom i primorskom prostoru te na kvarnerskim otocima veliki broj grkokatoličkih vjernika ima tu kuće za odmor te tu provode značajan dio vremena. Na otoku Lošinju svoju kuću imaju časne sestre Bazilijanke, a na području Riječke metropolije djeluje i vlč. Andrija Kekić, svećenik rodom iz Žumberačkog vikarijata. Za sada riječko područje sa više stotina grkokatoličkih vjernika jurisdikcijski pripada pod najbližu grkokatoličku župu u Karlovcu, a ex currendo se upravlja iz Križevaca.

Kuća hrvatskih sestara Bazilijanki na Lošinju

Vikar u riječkoj crkvi sv Sebastijana u kojoj se služi grkokatolička liturgija