Kanonska vizitacija u župi Jastrebarsko

Kanonska vizitacija u župi Jastrebarsko

Kanonska vizitacija u župi Jastrebarsko

U petak 9. rujna 2022. u grkokatoličkoj župi Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom obavljena je kanonska vizitacija. Biskupski vikar o. Daniel Vranešić vizitaciju je obavio u nazočnosti mjesnog župnika o. Marjana Jeftimova. Nakon pregleda matičnih knjiga i obilaska crkvenih nekretnina župnik je vikara upoznao i sa pastoralnim radom u župi. Posebna pažnja u župi se posvećuje liturgijskom i sakramentalnom životu te napose molitvi za zdravlje koja se održava redovito svake srijede u 18 sati. Na kraju kanonske vizitacije vikar i župnik pomolili su se pred relikvijama sv. Simeona Bogoprimca koje se nalaze u župnoj crkvi.