Kanonska vizitacija u župama Metlika i Radatovići

Kanonska vizitacija u župama Metlika i Radatovići

Kanonska vizitacija u župama Metlika i Radatovići

U četvrtak 14. srpnja 2022. obavljena je kanonska vizitacija grkokatoličkih župa Metlika i Radatovići. Metlički i radatovićki župnik o. Ivan Skalivski obišao je s vikarom o Danielom Vranešićem crkvene objekte a posebna je pažnja posvećena obilasku svećeničkih grobnica. Sukladno uobičajenoj praksi prilikom vizitacije vikar obilazi s mjesnim župnikom i svećeničke grobnice ukoliko one postoje u pojedinim župama. Župa sv. Ćirila i Metoda u Metlici i župa Uskrsnuća Gospodnjeg u Radatovićima imaju vlastite svećeničke grobnice. Mjesni župnik i vikar prilikom obilaska zajednički su se pomolili za sve pokojne župnike koji su ukopani u svećeničkim grobnicama. Nakon službene vizitacije vikar i župnik posjetili su neke od župljana koji se aktivno zauzimaju za materijalni napredak župe, osobito oko uređenja župnog dvora. Na kraju vizitacije vikar je izrazio veliko zadovoljstvo pastoralnim radom o. Ivana Skalivskog na području radatovićke župe, a čak šest ovogodišnjih krštenja u župi Metlika samo po sebi govori o izvrsnim pastoralnim rezultatima župnika.