Kanonska vizitacija u župama Kašt i Sošice

Kanonska vizitacija u župama Kašt i Sošice

Kanonska vizitacija u župama Kašt i Sošice

U utorak 9. kolovoza 2022. obavljena je kanonska vizitacija u župama Kašt i Sošice. Žumberački biskupski vikar o. Daniel Vranešić i sošičko-kaštanski župnik o. Zoran Vladušić formalnio dio vizitacije obavili su u prijepodnevnim satima a zatim su obišli i crkvene nekretnine. Mjesni župnik detaljno je upoznao vikara sa duhovnim stanjem u obije župe. Na kraju službenog dijela kanonske vizitacije vikar je zahvalio župniku Zoranu za veliki trud koji ulaže u prikupljanju sredstava za obnovu kaštanske župne crkve sv. Antuna Pustinjaka. Vikar je zahvalio i župnikovoj supruzi gospođi Aleksandri koja kroz molitvu i osobni angažman uvelike doprinosi pastoralu. Po završetku vizitacije vikar je u pratnji časne majke Febronije obišao sošički samostan časnih sestra Bazilijanki gdje se susreo sa tamošnjim sestrama Alojzijom, Anom i Julijanom.