Kanonska vizitacija u križevačkoj katedralnoj župi

Kanonska vizitacija u križevačkoj katedralnoj župi

Kanonska vizitacija u križevačkoj katedralnoj župi

U srijedu 6. srpnja 2022. godine biskupski vikar o. Daniel Vranešić obavio je kanonsku vizitaciju križevačke katedralne župe Presvete Trojice. Vikara je u Križevcima primio mjesni župnik protojerej stavrofor Mihajlo Simunović s kojim je vizitator zatim obišao crkvene objekte. Nakon kanonskog pregleda crkvenih objekata, matičnih knjiga i dokumentacije vikar se upoznao i sa pastoralnim aktivnostima na području križevačke župe. Po završetku službenog dijela kanonske vizitacije vikar se susreo i sa župnikovom obitelji. Kanonska vizitacija osim svog formalnog dijela ima i onaj dio koji se odnosi na susret vikara sa svećeničkim obiteljima koje uvelike sudjeluju u životu svakog pastoralnog djelatnika. Biskupski vikar na kraju kanonske vizitacije protojereju Mihajlu Simunoviću, supruzi i cijeloj obitelji zahvalio je na trideset godina požrtvovne i uzorne crkvene službe na križevačkom području.