Kad vuk propovijeda guskama

Kad vuk propovijeda guskama

Kad vuk propovijeda guskama
Lijepi dan protekle subote bio je baš pogodan da se nešto napravi oko župnog dvora u jednoj našoj žumberačkoj župi. Jesen je tu, a pomalo se približava zima. Treba pripremiti drva, pograbiti lišće, urediti okoliš. Za župnika posla koliko hoćeš. I tako dok svećenik marljivo u ove jesenske dane radi oko dvora eto u našem milom Žumberku novih lica. Dobar dan, pozdravi župnika nepoznati dvojac. Dobar dan, odgovori župnik držeći u rukama staru brezovu metlu. Jeste li možda zainteresirani za pouku o Isusu – upita mlado biće našeg iskusnog svećenika. Dakako, pa ja sam svećenik i uvijek rado govorim o našem Gospodinu. Ali oprostite tko ste vi i odakle vi danas (7.11.2015.) u našem Žumberku? Pa, znate mi smo Jehovini svjedoci pa malo obilazimo Žumberak – odgovori dvojac iz Varaždina. E, sada se naš inače vrlo razgovorljivi župnik malo zamislio, pa vidi on da hoće gospoda iz Varaždina prevjeriti Žumberčane. A jeste li sami – upita mudri župnik? Ne, još dvoje otišli su u selo obići ostatak stanovnika – odgovori jedno od vikend propovjednika. Vidi župnik da bi propovijedali oni Žumberčanima o Isusu ali nikako ne bi o Mariji. Pa vidjevši da dvojac neće u lice Bogorodice gladati upita naš vrli župnik: Ali mi na ovim Uskočkim gorama od svojih pradjedova naslijedismo štovanje Presvete Bogorodice, i Njoj smo vjerni. Sada su vikend propovjednici shvatili da tu uspjeha neće biti, pa uzeše svoje papiriće i krenuše dalje. Tražiti guske kojima će propovijedati. Kad bude lijepi dan možda opet dođu u Žumberak, ali Žumberčani znaju s kojim ciljem vuk propovijeda guskama.