Jedinstvena ikona Bogorodice iz manastira gdje je Sveta obitelj boravila u izbjeglištvu

Jedinstvena ikona Bogorodice iz manastira gdje je Sveta obitelj boravila u izbjeglištvu

Jedinstvena ikona Bogorodice iz manastira gdje je Sveta obitelj boravila u izbjeglištvu

Bizantska ikonografija strogo određuje pravila kako se izrađuju svete slike. No svako pravilo ima i izuzetaka. Jedna ikona posebno je zanimljiva jer uvelike odstupa od zadanih ikonografskih kanona. Naime radi se o ikoni na kojoj je Presveta Bogorodica prikazana kako miluje Dijete i drugom rukom prede vunu za tkanje. Ikona se nalazi u manastiru sv. Jurja u Egiptu. Taj je manastir izgrađen upravo na mjestu gdje crkvena predaja smatra da je boravila Sveta Obitelj prilikom svog izbjeglištva u Egiptu. Pomno ovih dana promatrajmo lice Bogorodice koja je prihvatila Božji poziv. Njezina je duša bila čista i dostojna punine Božje milosti. Slaveći rođenje Božjeg Sina slavimo i Mariju njegovu presvetu majku.